Disclaimer

Laatste wijziging: 22 mei 2020

Scienta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85151637 en is geregistreerd als handelsmerk.

Inhoud van de website

De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze site is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan Scienta niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Scienta en de (eventuele) overige (toe)leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook aanvaardt Scienta geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Scienta worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Scienta.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Syslogic omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Privacy statement

Ons privacy statement kunt u hier lezen.