Algemene voorwaarden

Laatst wijziging: 12 september 2017

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn Algemene Voorwaarden Scienta van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland.

Nederlands

Hier kunt u onze algemene voorwaarden (pdf) downloaden.