Whitepaper: Met ISO 9001 terug naar de bedoeling

Verbinding tussen strategie en praktijk, en een duidelijke onderlinge communicatie, staat centraal in goed kwaliteitsmanagement. Dat vraagt om nieuwe competenties van kwaliteitsprofessionals en -managers. ISO 9001:2015 helpt jou hierbij. Maar wat staat daar eigenlijk in? In dit whitepaper geven we een heldere duiding van de norm, met tips, verdiepingsslagen en praktische inzichten.

  • De geschiedenis en toekomst van ISO 9001

  • Heldere uitleg van de belangrijke onderwerpen in ISO 9001:2015

  • Praktische tips die jouw werk veel makkelijker gaan maken

Op de juiste manier beginnen met ISO 9001

ISO 9001 en kwaliteitsmanagement zijn nauw met elkaar verbonden. De basis van ISO 9001 is een hoge kwaliteitsstandaard. Wat een organisatie aan producten levert, moet goed zijn. In ISO 9001:2015 komt dat sterker terug dan ooit. ‘Terug naar de bedoeling van kwaliteitsmanagement,’ dus. Maar wat is de bedoeling eigenlijk van kwaliteitsmanagement? Om naar de toekomst te kijken van ISO 9001, blikken we terug op het verleden.

Start met ISO 9001 en verbeter jouw kwaliteitsmanagement

Lees in dit whitepaper wat de meerwaarde van ISO 9001 is voor jou.

Waarom ISO 9001?

ISO 9001 en kwaliteitsmanagement zijn nauw met elkaar verbonden. De basis van ISO 9001 is een hoge kwaliteitsstandaard. Wat een organisatie aan producten levert, moet goed zijn. In ISO 9001:2015 komt dat sterker terug dan ooit. ‘Terug naar de bedoeling’ dus.

Nieuwe rol, nieuw mindset

De kwaliteitsmanager bestaat niet meer. In plaats daarvan bent u verbinder, coach, motivator, inspirator en bruggenbouwer. Er wordt van u verwacht dat u een heel nieuwe mindset heeft. Maar wat betekent dat concreet? Waarom en wat moet u veranderen?

ISO 9001:2015 werkt nu nóg beter

De norm is grondig herzien. Nieuwe onderdelen, nieuwe standaarden en nieuwe uitgangspunten. We gaan ze hier hoofdstuk voor hoofdstuk langs. Een prettig voordeel van de hoofdstukindeling van ISO 9001:2015 is dat u deze als een soort stappenplan kunt gebruiken: de hoofdstukken voeren u één voor één door de noodzakelijke veranderingen.

Iedereen verbetert én profiteert mee

Eerlijk is eerlijk: ISO 9001 wordt vaak onder (externe) druk ingevoerd. Ook ISO 9001:2015. Het dwingende karakter maakt dat een organisatie zich blindstaart op het certificaat. Hierdoor gaat een groot potentieel van het kwaliteitssysteem verloren. Simpelweg omdat dit potentieel niet gezien wordt door de directie.