Whitepaper: Een frisse wind door het RASCI model

Wanneer de wereld om je heen snel verandert, biedt het klassieke RASCI-model daarvoor nog altijd veel houvast. Het is alleen wel hoog tijd voor een frisse wind door dit model.

  • 7 tips voor een bruikbaar RASCI-model in je organisatie

  • Duidelijke uitleg over het model en hoe het praktisch gezien werkt

  • De kracht van het RASCI-model in een vernieuwd jasje

Documenten over een frisse wind door het RASCI model

Een frisse wind

Wanneer de wereld om je heen snel verandert, heb je als organisatie twee dingen nodig. Ten eerste: een heldere interne structuur, zodat je altijd weet waar je op kan bouwen. En ten tweede: een interne structuur die niet in beton gegoten is, zodat je altijd kunt bijsturen. Het klassieke RASCI-model biedt daarvoor nog altijd veel houvast. Het is alleen wel hoog tijd voor een frisse wind door dit model.