“Met Scienta hebben wij onze compliance op een overzichtelijke en toegankelijke manier geregeld.”

In de financiële sector zijn de laatste jaren veel veranderingen en aanscherpingen in de wet- en regelgeving geweest. Dit heeft veel invloed gehad op de bedrijfsvoering van Stroeve Lemberger. Directievoorzitter Jan Coen Balt vertelt hoe Stroeve Lemberger hier mee omgaat.

Stroeve Lemberger is een vermogensbeheerder, met wortels die teruggaan tot het begin van de negentiende eeuw. Compliance speelt een grote rol binnen de bedrijfsvoering. Directievoorzitter Jan Coen Balt vertelt hoe Stroeve Lemberger omgaat met alle veranderingen en aanscherpingen in de wet- en regelgeving. En hoe Scienta hierbij helpt.

Lees het gehele verhaal van Stroeve Lemberger

Scienta heeft het mogelijk gemaakt om een structuur en opbouw in de AO/IB te maken waar Stroeve Lemberger snel en eenvoudig aanpassingen in kan maken. Artikelen worden eenvoudig aan elkaar gelinkt, zoeken gaat met een krachtige zoekfunctie en onder de medewerkers worden taken en leesverplichtingen uitgedeeld. En dat alles met een volledige audit trail.

Ga naar het klantverhaal

Scienta: de verbindende schakel in compliancemanagement

Organisaties hebben niet alleen te maken met wet- en regelgeving, maar ook met eisen van stakeholders, certificaten, keurmerken en eigen gedragscodes. Goed compliancemanagement verdient daarom een centraal, intern platform waar interne communicatie, documentatie en beleid samenkomen. Als compliance bij jou niet alleen draait om het voldoen aan regelgeving, maar ook om interne communicatie en het vergroten van bewustzijn, dan is Scienta voor jou de software voor compliancemanagement.

Lees meer over Scienta en compliance