Is uw privacy aantoonbaar op orde? Daar heeft u geen ENSIA voor nodig

Om het verantwoordingsproces over informatieveiligheid te verbeteren krijgen gemeenten vanaf 2017 te maken met Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Samen met de verantwoording over de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) wordt op deze manier verticale verantwoording afgelegd over: de Basisregistratie Personen (BRP); de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN); het systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en inkomen (Suwinet); andere domeinen. Met een goed Information Security Management System (ISMS) is de verantwoording over de BIG eenvoudig in te richten. Ook draagt deze dan bij aan een goed overzicht en de verantwoordingsplichten. Maar hoe wordt de verantwoording over privacy ondersteund Verantwoordingskader gebaseerd [...]

Door | 2017-08-08T10:46:33+00:00 maandag 7 augustus, 2017|

De gereedschapskist voor gemeenten bij de implementatie van ENSIA en AVG

Er is veel te doen over informatieveiligheid bij gemeenten. De één bagatelliseert het, de ander is juist panisch wanneer een groen vinkje mist in een scanlijstje. De lancering van ENSIA en de nieuwe privacywetgeving (AVG) brengen een hoop veranderingen met zich mee. Waar dient u op voorbereid te zijn? Iedereen weet dat een veilige omgang met privacy en informatieveiligheid niet alleen te maken heeft met techniek. Het zijn de werkprocessen, continuïteitsmaatregelen en natuurlijk de mensen in de organisatie die tellen. Wie en wat gaat er allemaal in uw beveiligingsgereedschapskist? De rol van gecertificeerde medewerkers Betrouwbare informatie is de ruggengraat [...]

Door | 2017-08-08T10:46:30+00:00 zondag 6 augustus, 2017|
  • Het Kano-model

Hoe voldoe je aan de behoeften van de klant?

Verbreed je definitie van kwaliteit met het Kano-model Veel bedrijven hebben een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit hebben zij opgezet om aan de behoeften, eisen en verwachtingen van hun klanten te voldoen. Immers: succesvolle producten voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Of doen ze iets meer dan alleen dat? In deze blog behandelen we het Kano-model, een handig hulpmiddel om klantbehoeften onder te verdelen en te analyseren. Allereerst het woordje ‘kwaliteit’. Er bestaan vele varianten en omschrijvingen voor het woord kwaliteit. Joseph Juran, Philip Crosby en het ISO gebruiken ongeveer deze definitie: Kwaliteit is de mate waarin er voldaan wordt [...]

Door | 2017-11-01T16:24:54+00:00 vrijdag 11 september, 2015|

Social intranet: weet wat je doel is!

“Kunnen we ook artikelen liken in Scienta?”, aldus een klant. “En een smoelenboek, zit dat erin?” De laatste tijd krijgen we vaak dit soort vragen te horen. En altijd komt dan de term social intranet om de hoek kijken. Toch is een social intranet veel meer dan artikelen liken en je collega's opzoeken. In het meest extreme geval verloopt alle (interne) communicatie via één platform. Niet alleen vraagt dat veel van je organisatie, soms schiet het ook z’n doel voorbij. Allereerst: de cijfers Gartner noemt in dit onderzoek een percentage van 80% van organisaties die falen in hun social [...]

Door | 2017-07-24T11:46:54+00:00 vrijdag 15 mei, 2015|

Gemeenten en de WMO: leg de zaken vast!

Sinds begin dit jaar zijn de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeenten een feit. Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 nieuwe zorgtaken gekregen, dankzij de WMO, participatiewet en de jeugdwet. De eerste geluiden hierover zijn vooralsnog positief te noemen, ondanks de eerdere berichtgeving over problemen bij de gemeenten. Gelukkig zijn gemeenten goed op weg en zijn ze nu klaar voor de volgende stap: de zaken intern vastleggen. Klinkt moeilijk? Nee hoor, het helpt u als gemeente juist verder op weg! Veranderingen binnen organisaties, zoals de transitie van de zorgtaken naar de gemeenten, gaan gepaard met onzekerheid. Processen veranderen, verdwijnen of [...]

Door | 2016-08-04T12:31:10+00:00 donderdag 12 februari, 2015|

What makes your business tick?

Oftewel: wat zorgt ervoor dat uw organisatie werkt? En dan heb ik het niet over dashboards met KPI’s en grafieken, maar over de andere soort informatie: kennis en expertise. Welke expertise heeft u in huis? Expertise is die ene goedgeschreven e-mail naar een potentiële klant die áltijd werkt.   De interessante artikelen in vakbladen.   Een helder vormgegeven proces, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren op welk moment.   De blogs die de afdeling marketing schrijft (zoals deze):   Een praktische werkinstructie met handige tips, zodat medewerkers niet onnodig tijd verspillen.   De [...]

Door | 2017-01-23T13:04:59+00:00 vrijdag 6 februari, 2015|

MKB’er: beschrijf eens wat je doet!

Iedere organisatie wilt excelleren in haar branche. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan en het vergt veel van een organisatie om overal in uit te blinken. Een makkelijke doch onderschatte manier om als organisatie beter te worden, is door intern te kijken hoe zaken verlopen en deze te beschrijven. Het in kaart brengen van je organisatie bespaart niet alleen geld, het levert nog veel meer voordelen op. Het bespaart geld Doordat processen, werkwijzen, afspraken en allerhande kennis van en in de organisatie is beschreven, is het voor iedere medewerker duidelijk wat er gedaan moet worden en waarom. Medewerkers zijn minder [...]

Door | 2016-12-10T21:48:50+00:00 maandag 2 februari, 2015|

Niet zonder, maar ook niet mét

Waarom bedrijven vasthouden aan gebruiksonvriendelijke software ‘I can’t live, with or without you’! Bono zong het al, de soundtrack van menig stukgelopen relatie: het niet zonder, maar het ook niet mét elkaar volhouden. En niet alleen tussen de twee personen gebeurt dit, organisaties kunnen er ook wat van. Hiermee doel ik natuurlijk op de, soms redelijk problematische, relaties tussen organisaties en hun softwaresystemen. Want iedereen kent het: software die niet werkt, en toch blijven we het met z’n allen gebruiken. Waarom toch? Wurgsystemen Het werkt niet zoals het moet, is onevenredig arbeidsintensief om het bij te houden, technische consultant of [...]

Door | 2016-12-10T21:48:51+00:00 woensdag 21 januari, 2015|

Weg met de informatieblokkades!

Niemand houdt er van om lang te wachten. Toch doen we het elke dag. Volgens dit onderzoek uit 2011 kost onnodig wachten en zoeken organisaties €1.853 per werknemer per jaar! En sinds die tijd is er alleen maar meer informatie bij gekomen, dus waarschijnlijk ligt dat bedrag nu vele malen hoger. Weg dus met de informatieblokkades! Dat onnodige wachten en zoeken, zit hem vaak in de kleine dingen. Vaak gaat het om praktische vragen, zoals: ‘hoe kon je dat overzicht ook al weer printen? Hoe zat het ook al weer met declaraties? In welk programma moest ik ook alweer de [...]

Door | 2017-08-10T11:41:40+00:00 maandag 15 december, 2014|