Intern auditen in de praktijk: 7 tips om te vonken

Wil je graag dat de interne audit meer is dan een controlemiddel, maar vooral ook een waardevol verbeterinstrument dat bijdraagt aan een kwaliteitsbewuste verbeterorganisatie? Volg dan onze 7 tips om te vonken, in plaats van te vinken. 1. Zorg voor draagvlak en autoriteit Wil je dat een interne audit inderdaad méér is dan een verplicht nummer? Dan is het om te beginnen belangrijk dat er draagvlak is bij directie en medewerkers. Dat vraagt om autoriteit bij de auditors. En om goede uiteenlopende vaardigheden, zoals: openheid, eerlijkheid, diplomatie, cultuurgevoeligheid, vasthoudendheid en besluitvaardigheid. 2. Risicogericht auditen Een interne audit is een [...]

2020-01-27T16:05:13+01:00Door |Audits|

Interne audit, een antwoord op de vraag: doen we de goede dingen nog goed?

Een interne audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van bewijsmateriaal en het objectief beoordelen ervan. Dit om vast te stellen in welke mate de organisatie voldoet aan de auditcriteria. Vragen die daarbij centraal staan zijn: Doen we nog wat we hebben afgesproken? Voldoen we aan alle eisen van de stakeholders? Waar liggen kansen om de organisatie te verbeteren? De plek van de interne audit in de organisatie Een interne audit richt zich niet op personen, maar juist op de processen binnen een organisatie. Met een interne audit stel je vast of de goede dingen goed [...]

2019-07-26T10:03:04+02:00Door |Audits|

Wat zijn de 4 soorten interne audits?

Hoe zorg je ervoor dat de interne audit daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van bedrijfsprocessen? Dat hangt mede af van het soort interne audit dat je besluit te laten uitvoeren. We onderscheiden de compliance audit, de procesgerichte audit en de thema-audit. 1. De compliance audit Veel interne audits hebben als doel te controleren of de organisatie voldoet aan bepaalde normen of wet- en regelgeving. Dit heet een compliance audit. Bij deze vorm van audit wordt geëvalueerd of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Organisaties die starten met intern auditen, beginnen vaak met een compliance-audit. Vragen die hierbij centraal staan: [...]

2019-09-18T10:09:14+02:00Door |Audits|

Verplichting of verbetering: wat heb je aan interne audits?

Interne audits worden vaak nog gezien als een overhoring: wat is de procedure, heb je je daar aangehouden en werk je wel volgens de regeltjes? Een interne audit wordt zo al gauw gezien 'omdat het moet', en niet als positief verbetermiddel. Maar kloppen deze vooroordelen wel? Wat is zo’n interne audit eigenlijk precies, en waarom zou je als bedrijf een interne audit willen uitvoeren? Wat zijn interne audits? Voordat we verder ingaan op het uitvoeren van interne audits, is het goed om een klein stapje terug te doen en een overzicht te creëren: wat zijn interne audits eigenlijk? Interne [...]

2019-07-25T10:11:24+02:00Door |Audits|