Je hebt de kwaliteit op orde. Alle certificaten behaald. En de audits zijn een eitje. Maar hoe maak je het verschil op de werkvloer? Veel kwaliteitsmanagers in de zorg worstelen met die vraag. Want kwaliteitsnormen en -certificaten zijn niet sexy. Zeker niet voor zorgprofessionals in het primaire proces. Toch moet je hen meekrijgen, want hoe waarborg je anders de kwaliteit en de uniformiteit van werken? Daarom is er nu het handboek Zorg & Welzijn. Concreet, praktisch en met meer dan 400 pagina’s het meest complete handboek dat er is. Het is nog gratis ook. Zijn ze gek geworden bij Scienta?

Zeker niet. We ontwikkelden dit handboek met ons volle verstand. Dat zit zo: steeds meer zorgorganisaties werken met Scienta als kwaliteitssysteem. We hadden natuurlijk al het ISO 9001 handboek. Meer dan 200 organisaties optimaliseerden hiermee inmiddels hun structuren en processen. Maar zorgorganisaties konden daarmee onvoldoende uit de voeten. Dat komt omdat de primaire processen in de zorg totaal anders zijn. Daarom gingen we aan de slag.

Met input van zorgorganisaties

Op basis van het bestaande gratis ISO 9001 handboek ontwikkelden we dit handboek Zorg & Welzijn, met adviseur Kim van Hoesel als auteur. We deden dit op basis van onze eigen ervaringen in de zorg en met input van zorgorganisaties die werken met Scienta. Hoe hebben zij Scienta ingericht? Wat werkt goed voor hen? Dat inspireerde ons bij het schrijven van het handboek Zorg & Welzijn. Geschikt voor alle typen zorgorganisaties, zoals verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en ambulante zorg.

Focus op de primaire processen

Ongeveer 70% van de inhoud komt overeen met het ISO 9001 handboek. Het grote verschil zit ‘m in de primaire processen. Die hebben we volledig nieuw beschreven. De documenten gaan over risicomanagement, cliëntveiligheid en continue verbetering. Over het aanvragen, uitvoeren, evalueren en beëindigen van zorg. Over het voeren van een intake- en een evaluatiegesprek. En natuurlijk zit er een incidentenformulier bij. Alle verplichte documenten zitten erin. Dat is nog niet alles.

Organisatiecultuur en kernwaarden

Het handboek zorg & welzijn biedt veel méér. Misschien wel 60% van de documenten gaan niet over normen en regels, maar over ‘zachte’ elementen, zoals organisatiecultuur en organisatiewaarden. Over hoe de lunch is geregeld. Hoe verjaardagen en het kerstfeest worden gevierd. Steeds staat de volgende vraag centraal: hoe helpt dit de zorgprofessionals in hun werk? Er zit zelfs een formulier ‘Melding geluksmoment cliënt’ in. Want werken is veel en veel meer dan het keurig uitvoeren van procedures.

Meer over het handboek zorg & welzijn

Wil je het kwaliteitsdenken ook overbrengen op de zorgprofessionals in het primair proces? Lees meer over het handboek zorg & welzijn. Hier kun je het gratis handboek ook aanvragen.