Elke zorgorganisatie wil de werkdruk in de zorg verminderen. Iedere zorgprofessional en cliënt ook. Maar hoe ontstaat een te hoge werkdruk en wat zijn de oorzaken? Is het personeelstekort echt zo hoog en wat is eraan te doen?

Hoe ontstaat hoge werkdruk in de zorg?

Het staat bijna dagelijks in de media: De werkdruk in de zorg is te hoog. Allereerst is er sprake van een enorm personeelstekort. De zorgvraag groeit, onder meer onder druk van Corona en de vergrijzing. Het aantal opgeleide tot zorgverleners stijgt ook nog eens niet mee. Niet genoeg mensen dus om al het werk te doen.

Ten tweede is de zorg erg bureaucratisch met veel papierwerk, lijstjes die afgevinkt moeten worden en protocollen die up to date moeten blijven.

Ook is het emotioneel enorm zwaar werk. De gemiddelde belasting is hoger dan van een gemiddelde medewerker uit een andere sector, zeg bijvoorbeeld achter de kassa bij de supermarkt. Al verschilt dat per persoon.

Hoe groot is het personeelstekort in de zorg?

In de zorgsector is op dit moment het personeelstekort het allergrootst: 61.000 openstaande vacatures. Dat betekent dat 7 op de 10 vacatures moeilijk te vullen zijn. 

Dat zijn de cijfers van nu. Durf je nog mee te kijken naar de toekomst? In 2040 is naar schatting 26 procent van de bevolking 65-plusser. Een derde daarvan is dan ouder dan 80 jaar. Voor elke 65-plusser zijn dan nog maar twee mensen in de werkende leeftijd. 

Willen we tegen die tijd nog de zorg bieden met de kwaliteit van nu, of liever beter, dan moet de zorgsector naarstig op zoek naar oplossingen. Structureel en voor de langer termijn. 

Wat is eraan te doen?

De zorg moet betaalbaar worden én kwalitatief beter. Dat vraagt ook om het vasthouden en inspireren van medewerkers. Zij worden meer zelfsturend en krijgen dus meer eigen verantwoordelijkheid. Dat werkt alleen als zij zich betrokken voelen bij de organisatie, oog hebben voor de missie en visie en begrijpen binnen welke kaders zij kunnen werken.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Door niet één op één de protocollen beschikbaar te stellen, maar door deze te vertalen naar concrete kaders voor de medewerkers. Daarmee bied je medewerkers de vrijheid om cliënten de juiste zorg te geven.

Zolang je in de woorden van Marcel Levi ‘Sneller zorgdirecteur dan patatbakker’ wordt, is het een idee om zelf uit eigen beweging aan hogere kwaliteit te werken. Zodat je boven het maaiveld uitsteekt. Daar is continue optimalisatie voor nodig, verandermanagement en efficiëntie want je wil juist in de praktijk, naast het soms letterlijke bed van je cliënt, het meeste tijd besteden. Toch?

Goede kwaliteitsmanagementsoftware ondersteunt daarin. Maar veel systemen maken het er niet makkelijker op. Ze belasten het kwaliteitsmanagement te veel en medewerkers op de werkvloer kunnen er niet mee werken. Het kwaliteitsmanagement sijpelt niet door en draagt dus niet bij aan de missie en visie van de organisatie. Écht goede software ondersteunt en ontlast de totale organisatie en alle medewerkers.

Kwaliteitsmanagementsystemen die werkdruk verminderen

Daarom ontwikkelden we in 2003 het kwaliteitsmanagementsysteem Scienta. Daarmee hebben we de zakelijke markt flink opgeschud. Dat komt omdat Scienta geen traditioneel systeem is dat gericht is op de manager, maar Scienta richt zich op de medewerkers. Scienta is gebruikersvriendelijk en heel betaalbaar. Geen langlopend en kostbaar implementatietraject.

Sterker, consultancy is niet nodig.

Heb je toch een vraag? Dan helpen we je gratis, met support, handleidingen en trainingen. Je betaalt alleen voor de licenties. Eén uitzondering: wil je hulp bij het introduceren van Scienta in je organisatie, dan hebben we een eenmalig onboardingspakket. Dat is het. Deze aanpak dwingt ons ons om het allerbeste systeem te maken. Maakt Scienta jouw organisatie niet eenvoudiger? Of vind je onze software niet gebruikersvriendelijk? Dan krijg je je geld terug, zonder discussie.

“De werkdruk op onze afdelingen is dankzij Scienta afgenomen, omdat de efficiëntie zo is toegenomen.”

Sandra Biallass, Cambridge Weight Plan

Business Unit Manager

Scienta focust op werkdruk in de zorg

Meer dan 6000 organisaties werken met Scienta. In elke branche waarop we ons richten, zijn we inmiddels marktleider. Ook in de zorg. Waarom? Omdat het anders kan en moet, in het belang van de kwaliteit van zorg.

De zorg is dé plek waar eenvoudige en doeltreffende software nodig is. Want zorgmedewerkers willen zorg verlenen en niet uren achter elkaar druk zijn met de administratie. Op dit moment draait Scienta bij circa 50 grote en kleine zorgorganisaties. Dat aantal neemt snel toe. Waarom? Omdat we doen wat we beloven.

Zo simpel? Inderdaad, zo simpel.

De medewerker staat centraal

In de zorg is de HKZ een belangrijk keurmerk voor duurzame kwaliteitsverbetering. Maar waar begin je? Hoe implementeer en borg je dit? En hoe zorg je dat medewerkers ernaar handelen?

Door hén centraal te stellen. Want zij doen het werk. Dat vraagt om een goede vertaling van het keurmerk naar heldere werkprocessen, als basis voor je kwaliteitsmanagementsysteem en als spiegel voor de dagelijkse praktijk.

Scienta is de digitale medewerker die altijd alles weet en die jou als zorgmedewerker helpt in je werk. Of het nu gaat om werkafspraken aan de andere kant van de stad, werkprocessen die wekelijks lijken te veranderen of handleidingen voor de tillift. Alle laatste versies zijn heel praktisch en laagdrempelig toegankelijk via de Scienta-portal.

Wil je aan de slag met ISO 9001 in de zorgen heb je geen idee waar te beginnen? Gebruik dan ons praktische handboek Zorg & Welzijn, gebaseerd op ISO 9001 maar volledig vertaald naar de zorg met de meest complete voorbeelddocumentatie.

Sociaal intranet als magneet 

Scienta is zo opgezet dat medewerkers het graag gebruiken. Scienta is namelijk niet alleen een kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook een sociaal intranetplatform dat informatie en mensen verbindt.

Dit sociaal intranet werkt als een magneet en is heel simpel in te richten. Medewerkers gaan er graag naartoe, want ze vinden er zowel werkprocessen en handleidingen als informatie over verjaardagen, kerst en interne nieuwsbrieven. Ze kunnen wijzigingsvoorstellen doorgeven op de procedures.

Scienta vervangt het oude, statische intranet. In Scienta kunnen medewerkers niet-cliëntgebonden meldingen en ideeën doorgeven. Cliëntgebonden informatie blijft lopen via het elektronisch cliëntendossier. Met één klik ga je vanuit Scienta naar het ECD of een ander systeem.