Elke zorgorganisatie stelt de cliënt centraal. Maar hoe zit het met de medewerkers? Hoe centraal staan zij? Hoe houden we hen vast? Een hele uitdaging, maar zó belangrijk. Want er komt nogal wat op ons af. De krappe arbeidsmarkt, de zorgzwaarte, de regel- en werkdruk. Daar moet je iets mee. Maar wát?

We staan voor de opgave om de zorg betaalbaar én kwalitatief te houden. Dat vraagt ook om het kunnen vasthouden en inspireren van medewerkers. Zij worden meer zelfsturend en krijgen dus meer eigen verantwoordelijkheid. Dat werkt alleen als zij zich betrokken voelen bij de organisatie, oog hebben voor de missie en visie en begrijpen binnen welke kaders zij kunnen werken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door niet één op één de protocollen beschikbaar te stellen, maar door deze te vertalen naar concrete kaders voor de medewerkers. Daarmee bied je medewerkers de vrijheid om cliënten de juiste zorg te geven.

Goede kwaliteitsmanagementsoftware ondersteunt daarin. Maar veel systemen maken het er niet makkelijker op. Ze belasten het kwaliteitsmanagement te veel en medewerkers op de werkvloer kunnen er niet mee werken. Het kwaliteitsmanagement sijpelt niet door en draagt dus niet bij aan de missie en visie van de organisatie. Écht goede software ondersteunt en ontlast de totale organisatie en alle medewerkers.

Geen traditioneel systeem

Daarom ontwikkelden we in 2003 het kwaliteitssysteem Scienta. Daarmee hebben we de zakelijke markt flink opgeschud. Dat komt omdat Scienta geen traditioneel systeem is. het richt zich op de medewerkers. Scienta is gebruikersvriendelijk en heel betaalbaar. Bij ons geen langlopend en kostbaar implementatietraject. Sterker, consultancy is niet nodig.

Heb je toch een vraag? Dan helpen we je gratis, met support, handleidingen en trainingen. Je betaalt alleen voor de licenties. Eén uitzondering: wil je hulp bij het introduceren van Scienta in je organisatie, dan hebben we een eenmalig onboardingspakket. Dat is het. Deze aanpak dwingt ons ons om het allerbeste systeem te maken. Maakt Scienta jouw organisatie niet eenvoudiger? Of vind je onze software niet gebruikersvriendelijk? Dan krijg je je geld terug, zonder discussie.

Focus op de zorg

Meer dan 5.500 organisaties werken met Scienta. In elke branche waarop we ons zijn gaan richten, zijn we inmiddels marktleider. Nu gaan we ons richten op de zorg. Waarom? Omdat het anders kan en moet, in het belang van de kwaliteit van zorg. De zorg is dé plek waar eenvoudige en doeltreffende software nodig is. Want zorgmedewerkers willen zorg verlenen en niet uren achtereen druk zijn met de administratie. Vanwege die regeldruk, verlaten veel mensen de zorg (onderzoek SER).Grijpen we nú niet in, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van zorg. Op dit moment draait Scienta bij circa 50 grote en kleine zorgorganisaties. Dat aantal neemt snel toe. Waarom? Omdat we doen wat we beloven. Zo simpel? Inderdaad, zo simpel.

De medewerker centraal

In de zorg is de HKZ een belangrijk keurmerk voor duurzame kwaliteitsverbetering. Maar waar begin je? Hoe implementeer en borg je dit? En hoe zorg je dat medewerkers ernaar handelen? Door hén centraal te stellen. Want zij doen het werk. Dat vraagt om een goede vertaling van het keurmerk naar heldere werkprocessen, als basis voor je kwaliteitssysteem en als spiegel voor de dagelijkse praktijk. Scienta is de digitale medewerker die altijd alles weet en die jou als zorgmedewerker helpt in je werk. Of het nu gaat om werkafspraken, werkprocessen of handleidingen voor de tillift. Alles is heel praktisch en laagdrempelig toegankelijk via de Scienta-portal. Wil je aan de slag met ISO 9001 en heb je geen idee waar te beginnen? Gebruik dan ons praktische ISO 9001 handboek, met een compleet uitgewerkte hoofdstructuur en 19 uitgewerkte organisatieonderdelen.

Social intranet als magneet

Scienta is zo opgezet dat medewerkers het graag gebruiken. Scienta is namelijk niet alleen een kwaliteitssysteem, maar vooral ook een social-intranetplatform dat informatie en mensen verbindt. Dit social intranet werkt als een magneet voor ons kwaliteitssysteem. Medewerkers gaan daar graag naartoe, want ze vinden er zowel werkprocessen en handleidingen als informatie over verjaardagen, kerst en interne nieuwsbrieven. Ze kunnen wijzigingsvoorstellen doorgeven op de procedures. Scienta vervangt het oude, statische intranet. In Scienta kunnen medewerkers niet-cliëntgebonden meldingen en ideeën doorgeven. Cliëntgebonden informatie blijft lopen via het elektronisch cliëntendossier. Met één klik ga je vanuit Scienta naar het ECD of een ander systeem.