Het gehele bouwproces voor alles en iedereen die te maken heeft met verbouwen gaat veranderen. Op z’n minst een beetje maar voor de meesten is het wel fijn deze veranderingen niet allemaal in één keer op je bord te krijgen.

Wel zo handig om even op een rijtje te hebben welke rollen van welke stakeholders met welke aanpassingen te maken krijgen binnen de nieuwe wet Wkb.

1. De opdrachtgever:

Degene die het initiatief neemt om van bouwplan naar daadwerkelijke bouw te gaan is de opdrachtgever. Het is zijn verantwoordelijkheid om tijdens het ontwerp en tijdens de bouw zelf de nodige vergunningen aan te vragen bij het de gemeente. Je mag dit ook door een architect laten doen.

De opdrachtgever stelt een kwaliteitsborger aan en kiest de aannemer die het werk uitvoert. Het belangrijkste wat verandert voor een opdrachtgever is de verantwoordelijkheid voor het overhandigen van het uiteindelijke dossier Bevoegd Gezag aan de gemeente waarna die akkoord geeft binnen 10 dagen.

2. De aannemer

Voor de aannemer blijft het zo dat hij volgens de regels van het Bouwbesluit moet bouwen. Net als vóór de Wet WKB moet de aannemer de bouwtekening en de constructieberekening aanhouden.

Het verschil zit hem voor de aannemer in het bewijs. Als aannemer moet je kunnen bewijzen dat je het ontwerp van de architect en de constructeur daadwerkelijk volgde. Tijdens en na het bouwproject controleert de Kwaliteitsborger het werk van de aannemer hierop.

3. De gemeente

Voor de gemeente verandert nog het meest. De meeste controletaken worden door de kwaliteitsborger overgenomen, behalve de controle op de ruimtelijke toetsing. Of de plannen binnen de plaatselijk regelgeving van bijvoorbeeld het bestemmingsplan passen. De gemeente heeft dus minder te doen.

4. De kwaliteitsborger

De functie van kwaliteitsborger is nieuw. Hiervoor bestaan cursussen en opleidingen en je moet bepaalde certificaten halen. 

De eerste verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger is het vullen van het dossier ‘Bevoegd Gezag’ met de juiste informatie. De kwaliteitsborger toetst voor, tijdens en na de verbouwing of het werk is uitgevoerd en volgens het Bouwbesluit. Na afronding van de verbouwing voegt de kwaliteitsborger een stempel toe op het dossier Bevoegd Gezag.

Op basis van het oordeel van de Kwaliteitsborger moet er ‘een gerechtvaardigd vertrouwen’ zijn dat het opgeleverde werk van de aannemer voldoet aan het Bouwbesluit.

Het gestempelde dossier wordt daarna door de opdrachtgever ingediend bij de gemeente.

Vincent Rikkink Ready to Tack Scienta Partner

“Je kunt niet verwachten dat een kwaliteitssysteem een stabiele factor is. Ook dat verandert en moet je continu verbeteren.”

Vincent Rikkink – Settels Savenije

Director Development Engineering

Drie doelen Wet Kwaliteitsborging Bouw

  • Betere borging van de bouwkwaliteit
  • Betere positie van de consument
  • Betere kwaliteit en minder faalkosten 

Het uiteindelijke doel van de nieuwe wet is dat de consument minder last krijgt van gebreken bij een nieuw, verbouwd, onderhouden of gerenoveerd pand. Tegelijkertijd verhoogt de WKB in principe de algehele kwaliteit van bouwwerken in Nederland. Een aannemer heeft dus meer verantwoordelijkheid en tegelijk leidt dit ook tot een verlaging van de faalkosten.

Hoe bereid jij je voor op de wet Kwaliteitsborging Bouw?

Heb je een duidelijk overzicht gekregen van de veranderingen die voor jou gaan komen als de wet WKB van kracht gaat? Begin dan direct met verandermanagement. Welke processen binnen jouw bedrijf moeten op de schop en welke documentatie moet worden aangepast? 

Het is logisch dat dit soms zo veel kan zijn dat je het overzicht kwijtraakt. Door te kiezen voor software die al deze onderwerp.