Verandermanagement gaat als managementvorm over de structuur, de cultuur en de werkwijze binnen een bedrijf. Het is daarbij de kunst om de juiste manier van veranderen te vinden, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk draagvlak te creëren.

Welke aanpak helpt medewerkers voor te bereiden, hen te begeleiden waar dat nodig is en ze te ondersteunen bij de uitdagingen die ze ervaren? Verandermanagement gaat over veranderingen, maar nog meer over de beste manier om die veranderingen door te voeren.

Mensen maken het succes

Wat zijn veranderingen waard als de mensen de plannen niet steunen? Mensen en organisaties houden niet van verandering. Pas als er een noodzaak voor is zullen ze de plannen omarmen. Of als het past in hun straatje en het nadrukkelijk beter wordt. En dan hebben we het over alle soorten veranderingen, van het invoeren van een nieuw softwaresysteem tot het veranderen van leverancier voor de kantine. Iedere verandering, groot of klein, kan op weerstand rekenen van medewerkers.

Verandermanagement helpt de neuzen dezelfde kant op te krijgen, vanuit specifieke aandacht voor de professionals en andere medewerkers. Het is de bedrijfscultuur en het zijn de mensen die het succes maken, dus daar beginnen ook de veranderingen. Bij draagvlak creëren.

Hierover hebben we eerder een interview met Jan van Setten gehad: Hoe krijg ik ze zover?

Het vermogen om te veranderen

Om veranderingen te realiseren is het belangrijk de verschillen te identificeren tussen bijvoorbeeld ontwikkelen, leren en implementeren. Het zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn, maar niet allemaal op hetzelfde moment.

Belangrijke aspecten bij veranderingen zijn bijvoorbeeld de leercurve, het draagvlak en ook een eventuele terugval. Soms is het belangrijk om de verwachtingen en doelen even bij te stellen of zelfs helemaal opnieuw te beginnen. Bovendien spelen complexe factoren een rol, zowel op individueel als team- en organisatieniveau.

Verandermanagement

Dus zoek je een manier om te veranderen binnen de organisatie, het liefst vanuit een zo breed mogelijk draagvlak? Het juiste verandermanagement kan daarbij helpen. Dit garandeert aandacht voor zowel individuen, teams als de organisatie als geheel. En het speelt in op eventuele weerstand, zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan en voorkomt dat een verandering uiteindelijk niets uithaalt of zelfs weer moet worden teruggedraaid.