Verandermanagement is als managementvorm de manier waarop je structuur, de cultuur en de werkwijze binnen een bedrijf aanpast. Het is daarbij de kunst om de juiste manier van veranderen te vinden. Hoe je dat managet, noem je verandermanagement.

Je organisatie loopt wel lekker op rolletjes, maar toch merk je dat dingen aanpassing nodig hebben. Je bedrijf ontwikkelen en verbeteren, vraagt om verandering. Eigenlijk wil je een fijn stappenplan. Komt goed uit, want die hebben we voor je.

Die moet je wel nog even ‘eigen maken’ want beste manier om die veranderingen door te voeren, ligt niet vast. Dat hangt van veel factoren af. Welke? Daar kunnen we je alles over vertellen.

Wanneer is verandermanagement nodig?

Wat zijn veranderingen waard als de mensen de plannen niet steunen? Mensen en organisaties houden niet van verandering. Verandering creëert chaos. Pas als er een noodzaak voor is, omarmen ze nieuwe plannen. Of als het past binnen hun straatje en het zeker weten beter wordt. Dan hebben we het over alle soorten veranderingen, van het invoeren van een nieuw softwaresysteem tot het veranderen van leverancier voor de kantine en alles daartussen. Iedere verandering, groot of klein, kan op weerstand rekenen van medewerkers.

Verandermanagement helpt de neuzen dezelfde kant op te krijgen, vanuit specifieke aandacht voor de professionals en andere medewerkers. Het is de bedrijfscultuur en het zijn de mensen die het succes maken, dus daar beginnen ook de veranderingen. Bij draagvlak creëren. Maar hoe doe je dat als er ook chaos komt?

Jan van Setten zegt hierover: “Confrontatie betekent dus: samen opnieuw de grenzen bepalen.” Hij is bestseller auteur en bekend spreker.

Je begint bij de acceptatie van een voldongen feit: Verandering blijft nodig. Je kunt nog zo’n goed idee hebben, de kans dat het voor meer dan tien jaar goed werkt is klein. Personeel verloop, veranderingen in de markt, concurrentie. Ze dwingen een organisatie om zich constant te blijven ontwikkelen.

Medewerkers werken samen op laptop om veranderingen en processen door te voeren

Verandermanagement, hoe dan?

  1. Focus op de meerwaarde
  2. Minder beleid, meer actie
  3. Monitor de voortgang
  • Waar gaat het precies om? Wees specifiek en hou de focus op wat je wil veranderen. Kom je met een duidelijk verhaal, dan heeft je verandering meerwaarde. Wat moet het resultaat zijn? Daar ligt je meerwaarde. Creëer een gevoel van urgentie.
  • Geef zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid de ruimte. De direct verantwoordelijken tot en met de medewerker in de uitvoering en de gebruikers of klanten doen mee. Zo worden taken behapbaar. Binnen een groep ontwikkel je een nieuwe visie en strategie. Door die groep samen te laten werken, vorm je automatisch een coalitie. Dit zorgt straks voor meer zekerheid en minder weerstand en obstakels.
  • Maak de voorgang van de veranderingen en je processen zichtbaar met KPI’s en/of met rapportages van acties in vergaderingen. Geef ze een vast plek. grote veranderingen hak je het beste in kleine stukjes zodat je veel stappen en successen ervaart. Dat zorgt weer voor meer energie voor die volgende stap en die erna. Promotie is ook belangrijk hierbij, net als open staan voor input of aanpassingen.

Wat is belangrijk bij verandermanagement?

Om veranderingen te realiseren is het belangrijk de verschillen te identificeren tussen bijvoorbeeld ontwikkelen, leren en implementeren. Het zijn allemaal aspecten die belangrijk zijn, maar niet allemaal op hetzelfde moment.

Belangrijke aspecten bij veranderingen zijn bijvoorbeeld de leercurve, het draagvlak en ook een eventuele terugval. Soms is het belangrijk om de verwachtingen en doelen even bij te stellen of zelfs helemaal opnieuw te beginnen. Bovendien spelen complexe factoren een rol, zowel op individueel als team- en organisatieniveau.

Hoe krijg je je team mee?

Je zoekt een manier om een proces of manier van werken te veranderen binnen de organisatie. Het liefst vanuit een zo breed mogelijk draagvlak. Het juiste software pakket kan daarbij helpen. De juiste software garandeert aandacht voor zowel individuen, teams als de organisatie als geheel. Het speelt in op eventuele weerstand, zorgt dat alle neuzen dezelfde kant op staan en voorkomt dat een verandering uiteindelijk niets uithaalt of zelfs weer moet worden teruggedraaid.