Soms lijkt het wel of een kwaliteitsmanager de enige is die bezig is de kwaliteit van producten en diensten te verhogen. Hoe frustrerend is het om te zien dat al die aanwezige kennis en kunde van andere collega’s wordt verspild? Simpelweg omdat het bij de rest van de organisatie ontbreekt aan een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het thema kwaliteit.

Herkenbaar? Maak dan kennis met ‘Lean’ en kijk welke bijdragen deze manier van werken kan leveren aan het verhogen van kwaliteit binnen jouw organisatie.

Lean als kern van kwaliteitsmanagement

In het oerwoud van normen, certificeringen en papierwerk zou je bijna vergeten waar het om gaat. Kwaliteitsmanagement is ooit in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kwaliteit verbetert. Vanuit de klant betekent het dat de klant bepaalt of de geleverde kwaliteit goed genoeg is en zijn het de werknemers van het bedrijf die deze kwaliteit samen moeten realiseren.

Dat klinkt op zich eenvoudig, maar blijkt in de praktijk toch lastig om te realiseren. Sommige organisaties lopen bijvoorbeeld stuk op het feit dat ze veel te veel willen vastleggen in regels en systemen. Die worden vervolgens slecht onderhouden. Maar de allergrootste uitdaging blijkt toch het creëren van brede betrokkenheid en draagvlak.

Want alleen wanneer alle medewerkers van een organisatie zich doorlopend bezighouden met het in kaart brengen en doorvoeren van mogelijke verbeteringen in het productieproces, kan een bedrijf de waarde van zijn product en/of dienst voor de klant maximaliseren. Lean helpt om dit voor elkaar te krijgen.

“Daar wil de klant niet voor betalen!”

Scania Nederland – lees het hele verhaal

Wat betekent Lean?

Ga je op zoek naar de betekenis van Lean, dan vind je omschrijvingen als ‘filosofie’, ‘business strategie’ en ‘systematische aanpak,’ waarbij alles en iedereen in een organisatie bezig is met het creëren van waarde voor de klant in alle processen die daarvoor nodig zijn.

Toyota was het eerste bedrijf dat Lean toepaste en de grondlegger was Taiichi Ohno die in de jaren ’50 het fundament voor Lean legde. “Costs exist to be reduced” was zijn uitgangspunt.

Lean gaat daarbij niet uit van het veranderen van processen, maar van het verbeteren ervan. Een ogenschijnlijk klein verschil met een grote impact op de bereidheid van mensen om hier ook zelf een bijdrage aan te leveren.

Door Lean werken delegeer je de verantwoordelijkheid voor mogelijke verbeteringen aan díe medewerkers die daadwerkelijk bijdragen aan specifieke processen en geeft ze daarbij bovendien het benodigde mandaat om verbeteringen te kunnen realiseren.

Hiermee creëer je een bedrijfscultuur waarbinnen iedereen, altijd op zoek is naar verbeteringen die de waarde voor de klant verhogen en onnodige verspillingen voorkomen.

Er zijn vijf principes binnen Lean: waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie.

Er bestaan acht soorten verspillingen die Lean tegengaat.

De 8 soorten verspillingen binnen Lean

de 8 verspillingen die lean tegengaat op een rij in iconen met beschrijving

Kun je Lean altijd en overal inzetten?

Lean principes zijn toe te passen in alle bedrijven en marktsegmenten waar producten en diensten worden geleverd aan de klant. Eigenlijk overal dus. Van transport en logistiek, tot horeca en zakelijke dienstverlening.

Zodra er behoefte is aan een gestructureerde aanpak om verspilling tijdens het productieproces te voorkomen, kan je Lean inzetten. Ook wanneer je een kwalitatief hoogstaand product of dienst aan de klant wil leveren, kan je Lean inzetten.

Hiermee blijven alleen bedrijfsprocessen en processtappen over waar de klant voor wil betalen of op wil wachten. Alle andere activiteiten zijn verspilling en dus overbodig. Het verschil van de manier waarop Lean per organisatie/branche wordt uitgewerkt zit in de uitvoering.

Denk aan: Welke processen zijn er binnen een bedrijf? Wat is de schaalgrootte? Op welke manier communiceert men binnen het bedrijf met elkaar?

“Ook in de zorg is Lean toe te passen. Het is nooit af, het blijft doorgaan. We hadden een standaard, maar een standaard is eigenlijk een startpunt voor verbetering.”

Corina van Gelderen – programmamanager Steeds Beter programma, Icare Lees het hele verhaal

Zó draagt Lean bij aan de impact van kwaliteitsmanagement

Lean is bedoeld om de kwaliteit maar ook de efficiëntie van een bedrijf te verbeteren. Voorkom dat je Lean inzet om kosten en mankracht te besparen, want dat werkt in de praktijk bijna altijd contraproductief.

Wanneer je focust op (het verbeteren van) kwaliteit, dan worden de kosten vaak vanzelf lager. Gemotiveerd en betrokken personeel is bovendien veel productiever dan medewerkers die op de automatische piloot hun werkzaamheden afraffelen.

Lean:

  • draagt bij aan klanttevredenheid
  • minimaliseert het verbruik van middelen, tijd en energie
  • optimaliseert het gebruik van in de organisatie aanwezige kennis en kunde
  • verbetert processen en is daarmee ook waardevol in het kader van ISO-certificeringen
  • vergroot betrokkenheid en motivatie van medewerkers
  • voorkomt onnodige activiteiten en verspilling
  • zorgt voor een breder draagvlak voor jouw kwaliteitsmanagementsysteem

Zelf aan de slag met Lean

Wil je zelf aan de slag met het toepassen van Lean binnen het kwaliteitsmanagement van jouw organisatie?

Begin dan in kleine stukjes te experimenteren. Lean gaat niet zo zeer om het toepassen van een methode, maar om het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en dat gaat het best in kleine stappen.