Wie zoekt op ‘draagvlak vergroten’, stuit al snel op woorden zoals ‘weerstand’, ‘beleid verdedigen’ en ‘drempels wegnemen’. Vaak worden er tips gegeven om weerstand weg te nemen, omdat mensen per definitie niet willen veranderen. Maar is dat wel echt zo?

Wij plaatsen hier graag de Lean-filosofie tegenover. Lean is de laatste jaren in Nederland aan een opmars begonnen, omdat het niet uitgaat van verandering van processen, maar van verbetering. Een subtiel verschil. Niet processen radicaal omgooien, maar stap voor stap met iedereen verbeteren. Van goed naar beter.

Wat zijn de 5 principes van Lean?

Lean gaat uit van vijf principes: waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. Deze vijf principes staan aan de basis van Lean-management en zijn de kern van Lean. Waarde zegt iets over de mate waarin klanten tijd of geld over hebben voor een product of dienst. Organisaties die aan de slag gaan met Lean, moeten daarom goed weten welke waarde ze toevoegen aan het leven van hun klanten. Welke activiteiten voegen wel waarde toe en welke niet? Is dit besef goed verankerd in een organisatie, dan ontstaat in het primaire proces een ‘waardestroom’. Daarin wordt collectief waarde aan het product of de dienst toegevoegd.

Het volgende principe is flow. Flow wil zeggen dat het proces gelijkmatig en gebalanceerd verloopt. Bij flow is er geen sprake van wachttijden, te hoge of te lage voorraden, verspilling of overschot: flowproductie zorgt ervoor dat de waardevolle processen rustig door de organisatie heen stromen. In de Lean-filosofie ‘trekt’ de vraag van de klant als het ware de processen door de organisatie. Dit wordt ‘pull’ genoemd en staat voor het produceren op basis van klantvraag.

Lean en ISO

Deze zienswijze stimuleert dat het proces regelmatig en gestandaardiseerd verloopt. Want perfect presteren in het leveren van waarde, met alleen waardevolle activiteiten en zonder verspilling: dat is het voornaamste doel van Lean. Ongetwijfeld zie je dat dit vele overeenkomsten heeft met kwaliteitsmanagement; het verbeteren van processen is één van de voornaamste doelen van kwaliteitsmanagement. Lean kan dus van grote waarde zijn voor jouw ISO-certificeringen.

Lean organisaties gaan echter niet alleen slim om met hun processen, ze onderscheiden zich op nóg een vlak. Een Lean cultuur creëren is minstens net zo belangrijk. Zonder een Lean cultuur is Lean iets voor op de korte termijn en verandert er op de lange termijn binnen organisaties niet veel wezenlijks. Daarbij geldt dat de hele organisatie moet verbeteren. En daar ligt nu juist een grote kans voor jou als manager: Lean lukt alleen als iedereen mee doet in jouw organisatie en als iedereen betrokken wordt bij Lean.

Een Lean cultuur

In een Lean cultuur staan leiderschap en autonoom handelen van medewerkers hoog in het vaandel. Het verspillen van de kennis en kunde van alle medewerkers is in een Lean organisatie een doodzonde, omdat waarde leveren (en verspilling elimineren) valt of staat met de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

Problemen worden daarom opgelost op de werkvloer, niet achter een bureau. Managers managen ‘by wandering around’ zodat ze verspilling kunnen signaleren. Een voorbeeld? Als offertes te laat worden verstuurd, gaat een manager samen met de afdeling of de medewerker achter het bureau zitten en lopen ze samen het desbetreffende proces door. De verspilling die ze signaleren is niet ‘de schuld’ van een medewerker, maar van een verkeerd ingericht proces.

Door het continu verbeteren en de verantwoordelijkheid bij de medewerkers neer te leggen, lukt het Lean organisaties om een snel geproduceerd en kwalitatief hoogstaand product in de markt te zetten. Dit zorgt voor betrokken medewerkers die zelf verspilling opsporen en met verbeteringen komen: het beste draagvlak wat je voor jouw kwaliteitssysteem kunt hebben.

Lean is slechts één van de vijf hulpmiddelen voor een sterker draagvlak voor kwaliteitsmanagement. Benieuwd naar de andere vier? Lees onze whitepaper!