Het is één van de meest besproken onderwerpen in de nieuwe ISO 9001: het ontbreken van de eis voor het verplicht beschrijven van procedures in kwaliteitshandboeken. Veel kwaliteitsmanagers krabden zich achter hun oren bij deze ontwikkeling: het kwaliteitshandboek is voor veel kwaliteitsmanagers nog steeds de backbone van het kwaliteitsmanagementsysteem en vaak is er veel in geïnvesteerd. Veel kwaliteitsmanagers vragen zich daarom terecht af: wat te doen met het kwaliteitshandboek?