Kringloopbedrijven hebben twee belangrijke taken: bijdragen aan het terugdringen van de afvalberg én mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leer- en werkplek bieden. De Branchevereniging kringloopbedrijven Nederland (BKN) zetten daarom stevig in op samenwerking met partners zoals gemeenten, sociale-werkvoorzieningen en afvalbedrijven.

Om dit te borgen, verandert er per 1 januari 2021 nogal wat in het Keurmerk Kringloopbedrijven®. Maar hoe voer je die veranderingen goed en efficiënt door? Kringloopbedrijven die werken met Scienta hebben een voorsprong”, stelt Tamara de Graaf van SO What projecten.

Kaderupdate van ‘100% Kringloop’-kwaliteitskeurmerk

Tamara adviseert organisaties over een inclusieve en duurzame manier van (samen)werken. Sinds 2015 is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en de digitalisering van het 100% Kringloop-kwaliteitskeurmerk van de BKN. Sindsdien is ze partnerlid van de BKN en ondersteunt ze kringloopbedrijven bij het behalen en behouden van het keurmerk.

“Hiermee laat je als bedrijf zien dat je professioneel werkt, je financiën op orde hebt én aantoonbare sociale en milieudoelstellingen hebt die aansluiten bij de visie van BKN: een circulaire economie en een inclusieve samenleving.”

Je blijft scherp door kwaliteitseisen voor kringloopbedrijven

Inmiddels hebben alle BKN-leden het 100% Kringloop-keurmerk. Het gaat om ruim 60 leden die samen meer dan 200 winkels hebben. “De certificering vroeg nogal wat van de organisaties. Waar sta je als organisatie voor? Wat wil je bereiken? En hóe bereik je dat?

Sommige kringloopbedrijven moesten hun werkprocessen of hun functiegebouw anders inrichten. Maar het wérkt. Omdat de eisen vanuit het keurmerk elke anderhalf jaar wordt getoetst, blijf je scherp en verbeter je continu. Daarnaast merk ik dat kringloopbedrijven met een keurmerk een hogere gunningsfactor hebben bij (potentiële) partners.”

Grote update per 1 januari 2021

Jaarlijks zijn er kleine updates in het Keurmerk Kader die kringloopbedrijven moeten doorvoeren. Per 1 januari 2021 verandert er meer dan gebruikelijk.

Tamara legt uit hoe dat komt: “Eind 2019 boog een klankbordgroep zich over het keurmerk. Het bleek dat de kringloopbedrijven het intern nu goed hebben geregeld, waardoor sommige interne processen minder gedetailleerd hoeven te worden beschreven.”

“Bovendien wordt het tijd dat zij hun meerwaarde en impact meer naar buiten toe uitdragen. Dit laatste met het oog op de samenwerkingen die nodig zijn om invulling te geven aan de milieudoelstellingen en de sociale doelstellingen.”

Kringloopbedrijven kwaliteit

De vraag is: hoe voer je de wijzigingen uit het Keurmerk Kader efficiënt door in je kwaliteits- en keurmerksysteem? De bedrijven die inmiddels werken met Scienta hebben volgens Tamara een voorsprong.

“Scienta zorgt ervoor dat je alle documentatie overzichtelijk en veilig hebt opgeslagen. Vervolgens houd je het systeem gemakkelijk bij, bijvoorbeeld voor het vertalen van de jaarlijkse updates in het Keurmerk Kader naar je eigen organisatie. Met Scienta heb je dat geautomatiseerd. Scienta laat zien wát er is gewijzigd en toont voorstellen voor formats. Zo pas je wijzigingen makkelijk aan naar je organisatie.”

Scienta is ook een handig hulpmiddel bij de terugkerende keurmerkacties zoals het houden van interne audits. Sterker, juist daarvoor selecteerde Tamara eind 2019 heel bewust Scienta als tool voor de leden van BKN. “Er kwam namelijk veel vraag naar begeleiding bij hertoetsen. Met Scienta kunnen kringloopbedrijven alles zelf bijhouden.”

Makkelijk van start via de Kringloop Portal

De overgang naar Scienta is eenvoudiger dan vaak wordt gedacht. BKN-leden hebben zelfs keuze uit twee versies van de Kringloop Portal: de basisversie en de plusversie. De basisversie bevat een kant-en-klare mappenstructuur die herkenbaar is voor de eigen kringlooporganisatie. Je kunt hier dus snel zelf mee aan de slag.

De plusversie is de basisversie mét daarbij veel kant-en-klare formats, zoals procesbeschrijvingen, risicoanalyses en een klachtenregistratiesysteem. Een kringloopbedrijf hoeft deze voorbeelddocumenten alleen nog aan te passen aan de eigen situatie. Voor de kosten hoeft een bedrijf het ook al niet te laten, want je betaalt alleen een vast bedrag per jaar voor de licentie.