QHSE is een afkorting voor Quality, Health, Safety en Environment. In het Nederlands komt dat neer op Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Als je deze letters met hoge scrabble waarde voor het eerst ziet, is het wel fijn om even uitgelegd te krijgen wat het is. Maar ook: Wat doet zo iemand met deze vier karakters in zijn functietitel precies?

Compliance

Nu we weten waar de afkorting QHSE voor staat, is het handig om te weten dat compliance een groot onderdeel is van QHSE management. QHSE draait om de wetgeving rondom deze onderwerpen. Een organisatie die zich hiermee bezighoudt, kiest ervoor om beleid vorm te geven die voldoet aan de wetten die bij kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu horen. KAM-management en QA/QC (Quality Assurance / Quality Control) zijn hier onderdelen van.   

Quality in QHSE

Als je het hebt over Quality of kwaliteit in het bedrijfsleven, gaat het om de kwaliteit van een productieproces, product, dienst of organisatie. Om dit te borgen, maken bedrijven gebruik van kwaliteitsmanagementsystemen. Dit maakt het werk efficiënter en overzichtelijker.

Een KMS ondersteunt medewerkers met het vaststellen, bereiken en behouden van de juiste kwaliteit. In iedere branche bestaan kwaliteitsnormen, van zorg tot industrie en van vermogensbeheer tot horeca. Een bekende kwaliteitsnorm die in bijna iedere sector een begrip is, is ISO 9001 maar ook ISO 27001 is een norm die voor iedere branche van belang is.

H en S staan voor Health en Safety

Health en Safety gaat over gevaren op de werkvloer en het verminderen van ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan schadelijke stoffen of ongewenst gedrag van een collega. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Waar je minimaal aan moet voldoen als werkgever staat allemaal in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. 

Door je risico’s in kaart te brengen, maak je een begin voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit is verplicht en hierna volgt een plan van aanpak waarin staat aangegeven welke beheersmaatregelen je hiervoor neemt, wie die neemt, hoe en wanneer.

QHSE collega's overleggen in Scienta ruimte met scienta logo op de muur. Ze zitten aan tafel.

De E van Environment

Bij Environment, draait alles om de naleving van de geldende milieuvoorschriften. Denk aan het verbruik van energie, de opslag van afvalstoffen, uitstoot van verontreiniging voor de lucht en bodem.

Maar denk niet dat je er alleen bent als je aan de wetten voldoet. Ook steeds meer klanten verwachten dat bedrijven zich inzetten voor het verlagen van de milieu-impact van hun organisatie. De ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken en houden is één van de speerpunten binnen milieubeleid.

Wat doet een QHSE manager?

Een QHSE manager houdt zich bezig met het opstellen, uitvoeren en naleven van alle beleid die onder QHSE valt. Dat kunnen interne en externe audits zijn, risicoanalyses maken en controleren, veiligheidskwesties opstellen, analyseren en verbeteren, en zorgen voor het verkrijgen en beheren van ISO certificeringen.

Dat is behoorlijk wat papierwerk om te borgen. Digitaal gaan, is waar veel organisaties voor kiezen. Wil je daar hulp bij?

De grootste uitdaging van de QHSE manager is wel om ervoor te zorgen dat kwaliteit en alles wat daarbij komt kijken, een onderwerp want de hele organisatie is. Zorgen voor de betrokkenheid van medewerkers bij de QHSE onderwerpen is een groot deel van de werkzaamheden, vooral aan het begin van de intrede van de functie in een organisatie.

Waar werken QHSE managers?

Als QHSE manager kan je werkzaam zijn bij alle soorten organisaties. Daarbij maakt bedrijfstak of specialisatie niet uit. In de praktijk zijn het vooral middelgrote en grotere bedrijven die een eigen QHSE-tak hebben, al dan niet onder de naam KAM of QA/QC.