De cijfers liegen er niet om: 95% van de kwaliteitsprofessionals in Nederland vindt dat kwaliteit niet de verantwoordelijkheid is van één persoon of afdeling, maar van de hele organisatie (Kwaliteit in Bedrijf, 2017).

Toch gaapt er vaak een kloof tussen deze opvatting en de realiteit. Veel managers en intern adviseurs zouden graag méér betrokkenheid willen bij kwaliteitsmanagement: zowel van de directie, als van medewerkers elders in de organisatie.

In deze whitepaper ontdekt u de vijf hulpmiddelen waarmee u een sterk draagvlak in uw organisatie creëert voorkwaliteitsmanagement. En we laten u zien hoe Scienta u daarbij helpt.