Kwaliteitsborging in de bouw gaat over het bewaken van de kwaliteit. Het ontwerp en uitvoering ervan gebeurt op zo’n manier dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. Dat gebeurt nu al, maar de controle erop kan beter.

Nu is het nog zo dat de gemeente bouwplannen vooraf toetst. Zij zien toe op de uitvoering volgens de door hen verleende vergunning. Alle partijen in de bouw zorgen zelf dat ze voor hun stuk voldoen aan kwaliteitsmanagement en de voorschriften. Dat verandert straks.

Wat verandert er met de nieuwe wet?

Nu is het achteraf lastig terugvinden wie voor een ontstaan probleem verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld als tegels na vijf jaar van de gevel vallen: Is dan de aannemer, de tegelleverancier of de tegelzetter van het ingehuurde bouwbedrijf verantwoordelijk?

De nieuwe wet, die begin 2023 moet ingaan, moet daar verandering in brengen. Alles wordt vanaf dan onder toeziend oog van een kwaliteitsborger gedocumenteerd en onafhankelijk beoordeeld en bewaard. Dat vergt verandermanagement van jouw kant.

Profiel van Walter Venemann - De Cromvoirtse KAM manager en werkt met Scienta

“Wij werken dankzij Scienta automatisch al volgens de nieuwe wet Wkb”

Walter Veneman – De Cromvoirtse

KAM – coördinator

Wat betekent de nieuwe Wet Kwaliteitsborging bouw voor jou?

De wet Wkb heeft op iedereen effect die iets met bouwen doet. Van consument tot leverancier en van aannemer tot gemeente. De wet is daarmee onderdeel van de Omgevingswet. Ben je leverancier van metalen constructies? Dan ga je straks met meer vraag krijgen naar certificaten die aantonen waar je metalen constructies vandaan komen. Ga je in je bestaande bouw iets renoveren waar een risico aan vast zit? Dan krijg je te maken met een kwaliteitsborger. Lees meer over de verschillende stakeholders die te maken hebben met de wet Wkb

Als aannemer word je aansprakelijk voor jouw werkzaamheden. Jij vraagt dus jouw leverancier om de juiste papieren van producten en draagt zorg voor de juiste installatie van die producten. De kwaliteitsborger houdt hierbij toezicht op het bouwproces. Ieder proces voor iedere stakeholder verandert daarmee.

Die kwaliteitsborger moet opgeleid zijn. De aannemers moeten weten hoe ze documentatie goed bijhouden om aan de juiste kwaliteit te voldoen en iedere leverancier moet van producten certificaten kunnen overleggen. Daarom heeft deze wet al eens wat uitstel gehad. Niet iedereen vindt dit even makkelijk.

De toetsing, controle en borging van de kwaliteit verandert en gebeurt straks alleen nog door onafhankelijke inspecteurs: De kwaliteitsborger. Je moet als organisatie, die met bouw te maken heeft, altijd je juiste informatie klaar hebben de kunnen aanleveren voor het dossier. Dat dossier wordt bij de oplevering cruciaal en als organisatie in de bouwsector, hoe klein je rol ook is, moet je hierin mee.