Het KAM systeem wordt veel gebruikt voor kwaliteitsmanagement. Zo’n systeem richt zich op de onderwerpen kwaliteit, arbo en milieu. Deze drie aspecten helpen het management om de organisatie te sturen, te beheersen en naar de toekomst toe te ontwikkelen. Bovendien helpt dit risico’s te beperken, boetes te voorkomen en een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te realiseren.

KAM staat voor: Kwaliteit, Arbo en Milieu

KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (in het Engels komt de term QHSE, voor Quality, Health, Safety and Environment het meest overeen met KAM). KAM systemen helpen organisaties om te voldoen aan minimaal de relevante wet- en regelgeving, met name op het gebied van Arbo en Milieu. Daarnaast maakt het een systeem de wensen en eisen inzichtelijk op het gebied van Kwaliteit.

Het is binnen het KAM systeem belangrijk om rekening te houden met diverse stakeholders. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers, klanten van de organisatie en de KAM managers.

Wat is een KAM systeem?

Het KAM systeem gaat uit van specifieke doelstellingen en concreet beleid daarvoor. Hiermee voldoen organisaties minimaal aan relevante wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de eisen voor een milieuvergunning of een certificering. Bovendien helpt het de primaire en secundaire processen binnen de eigen organisatie in kaart te brengen, te monitoren en daar waar mogelijk (of nodig) te verbeteren.

Een KAM systeem bevat daarnaast aanwijzingen en voorschriften voor verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opleidingen, net als voor interne en externe communicatie. Het speelt op die manier een brede rol binnen de organisatie.

Vaak wordt met het KAM systeem zelf de automatiseringssoftware bedoeld die wordt gebruikt waar processen in worden geborgd.

Meer dan voldoen aan de wettelijke voorschriften

KAM-systemen helpen organisaties te verbeteren op het gebied van milieuzorgsystemen, kwaliteitszorgsystemen, arbozorgsystemen. De verschillende delen hebben hun eigen toepassingen en specifieke doelen. Maar de structuur van de verschillende systemen en de onderwerpen zijn zo met elkaar verweven, dat het alle drie in één softwarepakket samengevoegd wordt. In een KAM systeem.

Organisaties, zoals De Cromvoirtse, gebruiken het KAM systeem om meer te doen dan wat er wettelijk verplicht is. Het helpt een organisatie ook om in control te blijven en medewerkers te betrekken bij KAM. Het is niet meer een abstract iets, met het juiste KAM systeem maak je het praktisch voor de medewerkers. Het is dus meer dan alleen aan de regels voldoen en heeft betrekking op alle lagen binnen je organisatie.

KAM modellen

Ieder systeem kan zijn eigen managementmodel toepassen. Welk model je het beste kunt toepassen binnen jouw KAM systeem is helemaal afhankelijk van jouw type organisatie, visie en doelstellingen.

Voorbeelden van managementmodellen:

Scienta: KAM-software die voor jou werkt

Scienta is door ons op de medewerker gerichte intranet een kwaliteitsmanagementsysteem met een sociaal karakter. We maken KAM interactief en sociaal, zodat het gaat leven bij medewerkers. Dus zoek je naar een KAM systeem dat meer is dan alleen het vastleggen van informatie? Een systeem waarin ook de medewerkers praktisch aan de slag kunnen en makkelijk de juiste info kunnen vinden? Dan is Scienta de software die je zoekt!