Het KAM-systeem wordt veel gebruikt voor kwaliteitsmanagement. Het systeem draait om kwaliteit, arbo en milieu. Deze drie aspecten helpen het management om de organisatie te sturen, te beheersen en naar de toekomst toe te ontwikkelen. Bovendien helpt dit risico’s te beperken, boetes te voorkomen en een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te realiseren.

Kwaliteit, Arbo en Milieu

KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (in het Engels spreken we van QHSE, voor Quality, Health, Safety and Environment). Het systeem helpt organisaties te voldoen aan minimaal de relevante wet- en regelgeving, met name op het gebied van Arbo en Milieu. Daarnaast is het een systeem dat wensen en eisen inzichtelijk maakt op het gebied van kwaliteit.

Het is binnen het KAM-systeem belangrijk om rekening te houden met diverse stakeholders. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om medewerkers, klanten van de organisatie en de KAM-managers.

Meer doen dan de wettelijke voorschriften

Het KAM-systeem helpt organisaties te verbeteren op het gebied van milieuzorgsystemen, kwaliteitszorgsystemen, arbozorgsystemen. De verschillende delen hebben hun eigen toepassingen en specifieke doelen. Maar de structuur van de verschillende systemen en de onderwerpen zijn zo met elkaar verweven, dat het alle drie in één softwarepakket samengevoegd wordt. In een KAM-systeem.

Organisaties gebruiken het KAM-systeem om meer te doen dan wat er wettelijk verplicht is. Het helpt de organisatie ook om in control te blijven en medewerkers te betrekken bij KAM. Het is niet meer een abstract iets, met het juiste KAM-systeem maak je het praktisch voor de medewerkers.

KAM-systeem

Het KAM-systeem gaat uit van specifieke doelstellingen en concreet beleid daarvoor. Hiermee voldoen organisaties minimaal aan relevante wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de eisen voor een milieuvergunning of een certificering. Bovendien helpt het de primaire en secundaire processen binnen de eigen organisatie in kaart te brengen, te monitoren en daar waar mogelijk (of nodig) te verbeteren.

Het KAM-systeem kan daarnaast aanwijzingen en voorschriften bevatten voor verantwoordelijkheden, bevoegdheden en opleidingen, net als voor interne en externe communicatie. Het speelt op die manier een brede rol binnen de organisatie.

Scienta: jouw KAM-software die werkt

Scienta is een kwaliteitsmanagementsysteem met een sociaal karakter. We maken KAM interactief en sociaal, zodat het gaat leven bij medewerkers. Dus zoek je naar een KAM-systeem dat meer is dan alleen het vastleggen van informatie? Een systeem waarin ook de medewerkers praktisch aan de slag kunnen en makkelijk de juiste info kunnen vinden? Dan is Scienta de software die je zoekt!