Een interne audit is een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van bewijsmateriaal en het objectief beoordelen ervan. Dit om vast te stellen in welke mate de organisatie voldoet aan de auditcriteria. Vragen die daarbij centraal staan zijn:

Doen we nog wat we hebben afgesproken?
Voldoen we aan alle eisen van de stakeholders?
Waar liggen kansen om de organisatie te verbeteren?

De plek van de interne audit in de organisatie

Een interne audit richt zich niet op personen, maar juist op de processen binnen een organisatie. Met een interne audit stel je vast of de goede dingen goed worden gedaan in een organisatie. Er zijn verschillende manieren om te bepalen of een organisatie ‘de goede dingen goed doet’. Wat maakt een interne audit zo bijzonder? Voor een antwoord op die vraag onderscheiden we drie niveaus:

Het operationele niveau

Hieronder verstaan we praktische monitoring en metingen. Dit kan automatisch plaatsvinden, zoals met een realtime dashboard met de belangrijkste KPI’s. Maar het kan ook plaatsvinden tijdens overlegmomenten, zoals overdrachtsmomenten in de zorg.

Deze indicatoren geven een goed beeld van de praktische en operationele kant van de organisatie. En het stelt de organisatie in staat om dagelijks het overzicht te houden op de werkzaamheden.

Het strategische check-proces

Dit proces wordt vaak uitgevoerd in de vorm van een directiebeoordeling. Hierbij staan strategische thema’s centraal. Zoals:

  • Wat gebeurt er om ons heen?
  • Wat zijn belangrijke externe en interne ontwikkelingen?
  • Waar liggen kansen en bedreigingen?
  • Speelt de organisatie voldoende in op relevante ontwikkelingen, om kansen te benutten en bedreigen te weerstaan?

De tactische interne audit

Tussen deze strategische en operationele niveaus beweegt zich de interne audit. Dit is een tactisch instrument dat de dagelijkse gang van zaken ontstijgt. En dat een pas op de plaats maakt, met als doel de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem te evalueren.

Een interne audit is niet zozeer een controlemiddel, en al zeker geen overhoring. En het richt zich ook niet op individuele medewerkers. Wél is een interne audit een middel op tactisch niveau, met als doel om te bepalen of een organisatie nog ‘de goede dingen goed doet’. Eventuele problemen en risico’s die naar boven komen, zijn er om aan te pakken. Liefst nog voordat dit leidt tot afwijkingen of incidenten. Dit draagt bij aan continue verbetering van bedrijfsprocessen.

Belangrijk is wel hoe je de audit aanpakt. Want wist je dat er verschillende soorten interne audits zijn? In onze whitepaper Interne audits, van vinken naar vonken vertellen wij je alles over interne audits.