In de franchisewet staat centraal: De positie van de franchisenemer versterken. Op 1 januari 2023 is de overgangsregeling voorbij, dus wel zo fijn om er klaar voor te zijn. In 4 stappen weet je of je overal aan hebt gedacht.

Nieuwe regels franchisewet

De nieuwe franchisewet bepaalt welke informatie franchisegevers minimaal moeten delen met franchisenemers of kandidaat-franchisenemers. De wet gaat uit van het principe dat partijen zich gedragen als een ‘goed franchisegever’ en als een ‘goed franchisenemer’.

Doel hiervan is dat kandidaat-franchisenemers zo een goed doordachte en bewuste beslissing kunnen nemen om zich wel of niet aan te sluiten bij een formule.

1. Houd je aan de précontractuele fase

Minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst echt wordt getekend, moet alle informatie aan de kandidaat-franchisenemer gegeven worden.

Dit heet het termijn van beraad. Alle informatie die de franchisegever weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, moet dan gedeeld zijn. Deze bepaalde informatie is nodig om als franchisenemer een bewuste keuze te maken wel of niet in de franchise te stappen.

Tijdens deze periode van minimaal vier weken mogen er geen nieuwe voorwaarden bij komen of wijzigingen doorgevoerd worden die negatief kunnen zijn voor kandidaat-franchisenemer.

Je mag als franchisegever de toekomstige franchisenemer ook niet vragen om ‘alvast’ investeringen te doen, andere betalingen te doen óf hen een ander soort overeenkomst laten tekenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een huurovereenkomst.

De mogelijk nieuwe franchisenemer moet zich terug kunnen trekken als ze dat willen. In de tussentijd bestuderen ze de documenten en overeenkomsten met eventueel een adviseur.

Een handboek delen blijft het advies. Hieronder staan punten die wettelijk zijn bepaald en kan je goed in een digitaal handboek of kwaliteitsmanagementsysteem kwijt. Transparantie is hierbij key.

Vrouw staat voor whitebord waarop ze uitlegt welke stappen je moet nemen om te voldoen aan de franchisewet. Ze lacht en heeft een marker in haar hand. Haar collega is wazig in beeld met alleen de achterkant van haar schouder en kijkt de andere vrouw aan.
 • De franchiseovereenkomst, inclusief alle bijlagen
 • Overzicht van alle te betalen vergoedingen, opslag of andere bijdragen. Met toelichting en eventuele eenzijdige aanpassingen die de franchisenemer kan verwachten
 • Overzicht van de investeringen voor de nieuwe franchisenemer
 • Informatie over eventuele afgeleide formules
 • Informatie over het franchiseoverleg, zoals hoe vaak en wanneer
 • Contactgegevens van het vertegenwoordigende orgaan van de franchisenemers (indien aanwezig)
 • Informatie over financiële gezondheid
 • Financiële informatie over de locatie waar de nieuwe franchisenemer actief wordt, of informatie van vergelijkbare franchisevestigingen
 • Alle verdere nuttige informatie voor de franchisenemer

2. Denk na over tussentijdse wijzigingen van een franchiseovereenkomst

Ontwikkelen, groeien, kwaliteit verbeteren is waar iedere organisatie mee bezig is. Ook als franchise. Soms heb je dan ook investeringen nodig van een franchisenemer. Of wanneer er keuzes of ontwikkelingen zijn die negatief uitpakken voor de franchise, dan moet je als franchisegever wel tijdig de nodige informatie verstrekken. Het gaat dan om informatie als:    

 • Wijzigingen in de franchiseovereenkomst. Heb je de laatste versie en kan iedereen die vinden?  
 • Investeringen in zijn franchise onderneming of vergoedingen
 • Nieuw te ontwikkelen formules zoals bijvoorbeeld een webshop 

Denk als het gaat om vergoedingen aan bijvoorbeeld een marketingvergoeding. Het idee hierachter is de franchisegever verplichten informatie te delen over marketing. Zo geeft de franchisenemer de kans om te controleren of de gevraagde bijdragen goed zijn. Transparantie is hierbij erg belangrijk.

3. Leg regelmatig terugkerende afspraken vast

Franchise is een samenwerkingsvorm tussen zelfstandige partijen of ondernemers. Alleen met heldere afspraken en regelmatig overleg, werkt het om op deze manier samen te werken. Anders ben je geen formule.

De franchisewet schrijft daarom voor dat franchisegevers regelmatig met hun franchisenemers moeten overleggen. Niet alleen over de operationele zaken, maar ook bijvoorbeeld over voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule.

In de wet staat dat minimaal één keer per jaar franchisegever en franchisenemer in overleg moeten. Ook staat in de Franchisewet dat franchisegevers aan hun franchisenemers regelmatig ondersteuning moeten bieden als het om de franchiseformule gaat.

Zes mensen staan achter een laptop te juichen omdat ze voldoen aan de franchisewet. Ze zijn er klaar voor om als franchisenemer en franchisegever met het digitale handboek aan de slag te gaan.

4. Beschrijf het beëindigingsproces

Aan een franchise samenwerking kan een einde komen. Soms willen partijen niet meer verder, of jullie komen niet uit een wijziging in de formule. Dan is het belangrijk dat de franchisesamenwerking op een goede manier beëindigd wordt. Wat je in dit proces moet opnemen in ieder geval:

Duidelijkheid over waardebepaling

In de franchiseovereenkomst moet duidelijk staan hoe de waarde wordt bepaald van de franchisevestiging wanneer een franchisenemer de samenwerking beëindigt en zijn vestiging aan de franchisegever verkoopt. Dit kan een bepaalde rekenmethode zijn.

Beperkt concurrentiebeding

In de franchisewet staat dat het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan een jaar. Qua gebied mag het niet groter zijn dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was.

Andere onderwerpen
Vaak zijn veel onderdelen van zo’n proces rondom beëindiging al beschreven in de franchiseovereenkomst en het handboek. Zoals een onafhankelijke derde die de waarde bepaalt, of hoe de eventuele goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld wordt. Soms ontstaat hier discussie over dat ben je met een goede procesbeschrijving voor.

Overgangsperiode franchisewet bijna voorbij

De overgangsperiode van 2 jaar stopt per 1 januari 2023. Had je vóór 2021 al een franchiseovereenkomst? Dan gaan de bepalingen over het instemmingsrecht, de waardebepaling en het concurrentiebeding volgend jaar van kracht. Voor overeenkomsten van na 2020, geldt meteen de wet. 

Deze twee jaar was bedoeld om bestaande franchisegevers en franchisenemers de tijd te geven deze onderwerpen in goed onderling overleg te regelen. 

Hoe ver ben jij?