Steeds verder in dit digitale tijdperk verandert de zorg ook meer en meer. De grote, overvolle en stoffige multomappen verdwijnen en ook van het faxapparaat heeft de nieuwste generatie collega’s nog nooit gebruikt. E-health is de toekomst. Maar wat is e-health precies? En wat zijn de voor en nadelen van e-health? En hoe kun je dit het best inzetten?

Wat is e-health?

E-health is niet meer weg te denken uit de zorgbranche. Het is ook wel bekend als digitale zorg en gebruikt informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen.

Met e-health kan je altijd en overal werken. Het omvat alles rondom de informatie- en communicatietechnologieën bij het verbeteren van de gezondheid en gezondheidszorg, digitaal.

Maar hoe zorg je dat je ook echt efficiënter gaat werken?

zorgmedewerker met bril op werkt met e-health op tablet met witte jas en witte achtergrond

Voorbeelden van e-health in de praktijk

Hoewel nog niet alle zorgprofessionals overtuigd zijn van het gebruik van e-health is het al wel volop in gebruik. 

Voorbeelden van e-health zijn: het informatiesysteem waarin artsen uitslagen aan elkaar kunnen doorsturen, een videoconsult met de huisarts, domotica, of een app die jouw bewegingen bijhoudt. Kortom, alles wat er online gebeurt ter bevordering van jouw gezondheid. Maar wat zijn de voor- en nadelen van e-health?

Wat zijn de voor- en nadelen van e-health?

Een groot voordeel van e-health is het feit dat het in alle zorgfases toepasbaar is. Zo begint het met websites waar de patiënt informatie kan ophalen over hun ziekenhuis, medicatie of aandoening. 

Maar ook speelt e-health een grote rol in de ziekte preventie; een fitbit bijvoorbeeld. Met dit horloge, dat de hartslag meet en doorgeeft wanneer deze te hoog of te laag is, heb je altijd de juiste informatie voor jezelf en je arts.

De grootste klappen wat betreft e-health worden bij de zorginstellingen zelf gemaakt. Denk aan de ziekenhuizen die online patiëntendossiers hebben of huisartsenposten waar online een afspraak ingepland kan worden. Allemaal e-health oplossingen waardoor tijdrovende klussen langzaam verdwijnen uit de zorgbranche.

Maar ook bij de afdeling administratie zorgt e-health voor grote veranderingen. Een systeem waarin alle gegevens van de patiënt te vinden zijn, weg met alle losse patiëntendossiers.

Tijdbesparend

We weten het inmiddels allemaal; de zorg staat onder druk. Te weinig personeel zorgt voor een enorm hoge werkdruk. Het goed gebruiken van de juiste e-health oplossingen kan hierin bijdragen.

Tijdsbesparing is dan ook een van de grootste voordelen van e-health. Het online kunnen maken van een afspraak zorgt er al voor dat een assistent of receptionist veel minder telefoontjes krijgt en andere hierdoor werkzaamheden kan oppakken.

Mits systemen goed op elkaar aansluiten.

Inzicht

Een ander belangrijk voordeel van e-health is: inzicht. Niet alleen voor de zorgverleners is e-health een belangrijke stap maar ook voor de cliënten en patiënten. Het inzichtelijk hebben van een online dossier zorgt ervoor dat zij niet iedere keer opnieuw hun verhaal hoeven te doen aan de arts. Wat op zijn tijd weer fouten voorkomt én kostbare tijd van de artsen bespaard.

Daarnaast kunnen patiënten ook hun bijdrage leveren in de preventie van de ziekte. Zo blijkt uit onderzoek dat ruim 70% van de Nederlanders het geen probleem vindt thuis hun eigen bloeddruk, bloedsuikerspiegel of cholesterol thuis te meten.

Deze gegevens kunnen ze vervolgens in een app plaatsen. Zo heeft de patiënt meer regie over hun eigen gezondheid en bespaart het tijd van de arts. Win-win situatie dus.

Als alle medewerkers weten hoe ze ermee moeten werken.

Nadelen

Uit onderzoek blijkt dat 49% van de zorgmedewerkers niet digitaal-vaardig genoeg is om hun werk goed te doen. Managers en bestuurders noemen gebrek aan kennis en vaardigheden zelfs een van de grootste knelpunten. Uit onderzoek van Vilans blijkt dat dit niet het volledige plaatje is en dat motivatie, houding en zelfbeeld minstens zo belangrijk zijn.

Er is dus veel mogelijk.

Systemen, processen en workflows

Je kunt als zorgorganisatie alle soorten e-health systemen of robots hebben om een goede slag te slaan, maar wanneer jouw medewerkers ze niet snappen en niet goed gebruiken, heb je er precies niks aan.

Hou daarom bij waar je wat voor gebruikt en hoe. Leg vast bij welke processen bij welke systemen horen en zorg dat ze goed op elkaar aansluiten. Borg de kwaliteit ervan.

Is een systeem makkelijk te gebruiken of is het handig hier processen en handleidingen voor op te stellen? Wat vind je er wel of niet in terug? Wie mogen ermee werken? Hoe zorg je dat updates in goede banen worden geleid? Wie is verantwoordelijk voor privacy en hoe zorg je dat iedereen op dezelfde manier werkt?

Met een goed kwaliteitsmanagementsysteem of procesmanagement systeem waarin alle processen, workflows en formulieren binnen een (zorg)organisatie eenvoudig opgeslagen, gebruikt worden en up-to-date blijven, houd je het overzicht en wijs je medewerkers of collega’s eenvoudig taken toe die ervoor zorgen dat je kwaliteit geborgd blijft.