De nieuwe ISO 9001:2015 norm is al een tijdje uit. De eerste organisaties zijn gehercertificeerd volgens de nieuwe structuur, en de resultaten van de vernieuwingen beginnen duidelijk te worden. Wat zijn punten die opvallen aan de nieuwe ISO 9001 norm?

1. De rol van de kwaliteitsmanager wordt breder, strategischer en meer verworven met de organisatie
Wie de nieuwe norm doorleest doorleest, komt veel ‘zachte’ maatregelen tegen. Zo staan er wordt gesproken over leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Redelijk zachte vormen van management, in plaats van de strakke normen, regels en procedures die voorheen toch aan ISO 9001 kleefden.

Aan de slag met documenteren voor ISO 9001:2015? Ga aan de slag met ons ISO 9001 handboek: negentien voorbeeldprocessen en tientallen handige documenten, geheel gratis en in lijn met de nieuwe HLS.

En niet alleen de rol van kwaliteitsmanager verandert, de gehele gedachte van het ISO 9001 managementsysteem verandert mee. Zo hoort de directie de zeven management principes waarop de ISO 9000-normen gebaseerd zijn (zoals ‘leiderschap’, ‘betrokkenheid van mensen’ en ‘verbetering’), proactief uit te dragen. Letterlijk staat er dat ‘leaders at all levels establish unity of purpose and direction and create conditions in which people are engaged in achieving the organization’s quality objectives’. Oftewel: inspireer en motiveer collega’s in het werken aan kwaliteit. Tijd dus om niet alleen een mooie missie op papier te hebben, maar deze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

De rol van kwaliteitsmanager verandert van bewaker van het kwaliteitshandboek, naar coach en motivator in de organisatie. Kwaliteitsmanagement wordt op deze manier een integrale, breed gedragen pijler van de organisatie.

2. Veel aandacht voor risicomanagement
Een tweede punt dat opvalt is de extra aandacht dat risicomanagement krijgt. Allereest bevat de vernieuwde norm de eis dat de organisatie haar gehele omgeving analyseert en in relatie brengt met het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast staat in hoofdstuk 6 van de norm een risicoanalyse, waarin het vaststellen van de context en de omgeving van de organisatie als basis kan dienen. ISO probeert hiermee een oplettende en actieve organisatie te creeëren, die goed om zich heen kijkt en snel kan schakelen.

Ook dit sluit aan met punt 1: risicomanagement wordt een integraal onderdeel van de organisatie en de kwaliteitsmanager moet bewustzijn creëren onder de medewerkers over wat de gevolgen zijn als ze afwijken van de vereiste kwaliteit. Ze worden hierin ondersteunt door gedocumenteerde informatie.

3. Minder papier, meer doen
Als laatste punt staat expliciet geschreven dat in de nieuwe ISO 9001 norm, het kwaliteitshandboek en/of verplicht gedocumenteerde procedures ontbreken. Er staat dat de organisatie gedocumenteerde informatie moet waarborgen die relevant is voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem, maar dat hoeven geen handboeken meer te zijn. Zo krijgt de kwaliteitsmanager de ruimte om vrijer om te gaan met het waarborgen en inbedden van kwaliteit in een organisatie.