Wanneer je als organisatie wilt blijven groeien is verandering essentieel. Zeker bij kwaliteitsmanagement zijn veranderingen als het invoeren van nieuwe methoden of verbeterde werkwijzen, zaken van alledag.

Als eigenaar of manager ben je hier verantwoordelijk voor en sta je op het punt een beslissing te nemen die grote veranderingen met zich meebrengt voor de organisatie en jouw medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat deze geaccepteerd worden?

Wat valt onder draagvlak creëren?

Draagvlak creëren is een vorm van een acceptatie-strategie. Dit is een combinatie van activiteiten en communicatie. Zodra je bezig bent met het doorvoeren van veranderingen pas je bewust of onbewust een bepaalde acceptatie-strategie toe.

Draagvlak creëren wordt gedefinieerd als: toestemming krijgen voor veranderingen die je wilt doorvoeren. Máár draagvlak is veel meer dan dat: draagvlak creëren wil eigenlijk zeggen dat medewerkers ook achter die verandering staan én dat ze bereid zijn eraan mee te werken. Maar hoe pak je dit aan?

1. Informeer over het waarom van de verandering

Wil je als kwaliteitsmanager of medewerker draagvlak creëren, is het heel belangrijk om mensen te overtuigen van het nut van de verandering. Hierbij is niet de ‘hoe’ belangrijk, maar vooral het ‘waarom’ en wat levert het hen op. Waarom worden de veranderingen doorgevoerd? Het informeren en communiceren is een belangrijk startpunt van jouw verandertraject.

2. Betrek de medewerkers

Draagvlak creëren is niet alleen het doorgeven van je plan, maar medewerkers ook daadwerkelijk betrekken. Maak gebruik van de jarenlange ervaring van jouw medewerkers en betrek ze vanaf de start bij het proces.

Luister naar ideeën en voorstellen die ze hebben over jouw plan of verandering. Door rekening te houden met ieders wensen en ideeën, wordt het succes van de verandering een teamprestatie en niet een management- feestje.

3. Korte termijn doelen

Wanneer we het hebben over grote kwaliteitsmanagement veranderingen wordt vaak gemikt op de lange termijn. Vaak gaan deze veranderingen gepaard met aanpassingen van systemen en structuren binnen jouw organisatie.

De verandering is meestal dan ook pas na enkele maanden tot jaren goed zichtbaar. Maar om jouw veranderingsproces te laten slagen en ervoor te zorgen dat jouw medewerkers gemotiveerd blijven, is het van belang korte termijn doelen op te stellen en deze zichtbaar te maken voor de organisatie.

4. Open over de voortgang

Na het creëren van draagvlak, en als het bedrijfsproces van de verandering in volle gang is, is het cruciaal om te blijven communiceren over de voortgang. Hierdoor zorg je dat je het draagvlak groter wordt. Wacht niet tot de verandering voltooid is en de echte deadline gehaald is, maar geef met regelmaat een update, ook wanneer het even tegenzit.

5. Vier de successen

Verandering vraagt om samenwerking en samenwerking om verbinding. Door successen te vieren wordt er zowel aandacht besteed aan de zakelijke successen, als ook de aan de persoonlijke inbreng van jouw medewerkers.

Zo zorg je niet alleen voor een positief gevoel dat overblijft na het veranderproces, maar geef je ook een signaal af dat het een teamprestatie is en met succes. Dat geeft weer moed voor een nieuwe aankomende verandering.

Draagvlak creëren is dus eigenlijk een on-going proces waar je voor-, tijdens en na de verandering continue alert op moet zijn.

Blijf communiceren

Naast het creëren van draagvlak bij verandering, is natuurlijk ook de communicatie hierin van groot belang. Met Scienta verbind je jouw collega’s, verbeter je interne communicatie en kan je Scienta als dé startpagina van jouw organisatie maken. Maak gemakkelijk een bedrijfswiki, kennisbank of interne nieuwsoverzichten. En vergroot zo de betrokkenheid bij kwaliteit en procesverandering.