Een interview met Gyan Mahadew, managing director bij Data4Development, experts op het gebied van IT bij maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke organisaties worden steeds kritischer bekeken: consumenten vinden transparantie in toenemende mate belangrijk, en vanuit de politiek worden meer regels opgesteld. Niet voor niets zijn thema’s zoals governance, compliance en ethisch handelen van groot belang voor maatschappelijke organisaties. Digitalisering en data kunnen hierbij helpen, maar hoe?

Elke maatschappelijke organisatie wil tegenwoordig data-driven zijn. Maar vroeg of laat worden altijd dezelfde vragen gesteld: “hoe werken we hier nu eigenlijk?” of “hoe gaan we onze organisatie efficiënter inrichten?” Volgens Gyan kan Scienta een centrale rol vervullen in de zoektocht naar antwoorden op deze vragen.

Kan je wat meer over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Gyan Mahadew. Ik werk ruim 20 jaar in de IT en heb me in deze sector altijd ingezet voor maatschappelijk betrokken organisaties. Ik hou me bezig op het snijvlak van nieuwe technologie en de ‘menselijke kant’ hiervan. Eerst deed ik dit in de zorg en later binnen de goede doelen, waaronder Terre des Hommes, ICCO, Hivos en de Protestantse Kerk Nederland. Destijds bij Terre des Hommes heb ik mijn huidige compagnon ontmoet, en na een innovatieve grootschalige IT transformatie bij deze organisatie hebben wij Data4Development opgericht.“

“Bij TdH presenteerden wij een mooie business case voor een toekomstbestendige informatiserings- & automatiseringsomgeving, waarbij we niet alleen de harde kanten duidelijk maakten, maar ook de zachte kanten: minder overhead, betere processen en uiteindelijk meer geld voor een betere wereld.

Dit project is onze blauwdruk geworden voor andere projecten bij maatschappelijke organisaties. Data4Development levert diensten en oplossingen voor informatiemanagement in de breedste zin van het woord. Dit doen wij voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling, zoals goede doelen, stichtingen of NGO’s.”

Welke ontwikkelingen zie je bij jullie klanten?

“Veel mensen doneren geld aan maatschappelijke organisaties omdat zij een betere wereld willen. De resultaten hiervan zijn niet direct tastbaar; je moet er eigenlijk ‘maar’ vanuit gaan dat dit geld goed wordt besteed.”

“Hier wordt tegenwoordig steeds kritischer naar gekeken. Vanuit de maatschappij zelf, maar ook vanuit de politiek. Er zijn veel verplichtingen en standaarden, zoals de International Aid Transparency Initiative (IATI), die voor transparantie en effectiviteit moeten zorgen. Maar organisaties zijn ook kritischer op zichzelf, bijvoorbeeld door te kiezen voor een ISO 9001-certificering. Informatie, Performance en Compliance en zijn belangrijke thema’s die spelen.”

Informatieversnippering

“Een ander thema waar we mee te maken hebben is wat wij de ‘informatieversnippering binnen organisaties’ noemen. Als je binnen een maatschappelijk organisatie bijvoorbeeld meer wil weten over een project in Pakistan waar nieuwe scholen worden gebouwd, dan ga je naar de projectleider om informatie in te winnen. De beste informatie staat vaak alleen bij hem op het bureaublad. Sterker nog: bij één van onze klanten hebben we geconstateerd dat 50% van de tijd verloren ging met het zoeken naar de juiste informatie.”

Hoe past Scienta binnen jullie dienstverlening?

“Ik vroeg eens binnen een organisatie wanneer in hun idee een project wordt gestart. De project officers zeiden dat ze starten wanneer er een aanvraag binnenkomt, maar de financials zeiden dat een project pas wordt gestart als het geld op de rekening is bijgeschreven. Dit zijn twee totaal verschillende manieren van kijken, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verlies in cost recovery. Pas als maatschappelijke organisaties het eens zijn over deze basale zaken, kun je echt verbeteren. En Scienta kan daarvoor de ideale basis zijn omdat het helpt met het vinden van één waarheid.”

“Een ander recent voorbeeld: Tijdens de CRM-Implementatie van een klant was het van uiterst belang om hun werkprocessen in kaart te brengen. Het maken en beheren van deze tientallen procesbeschrijvingen heeft ons veel tijd van het project gekost.”

Voor een volgende keer zou ik Scienta kiezen omdat het als centraal vertrekpunt dient voor de zoektocht naar de juiste informatie die zo essentieel is in een organisatie in verandering. En, ook niet onbelangrijk voor maatschappelijke organisaties: Scienta is niet duur.”