Het klinkt misschien als een oude managementterm uit de jaren ’90, maar binnen veel organisaties wordt het nog steeds veel gebruikt: de AO/IC of de AO/IB. Ook is het vaak een goed onderwerp voor een afstudeerstage of -project. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee?

Als eerste: wat is de AO?

Kortweg gezegd is de Administratieve Organisatie een organisatie gezien vanuit een controllers- of accountantsbril. Een accountant ziet bedrijfsprocessen waarin risico’s verstopt zitten, controle nodig is (bijvoorbeeld om fraude of witwassen tegen te gaan) of scheiding van functies omdat er veel geld vloeit door deze processen.

Een belangrijke stap hierin is het vastleggen en beschrijven van de AO, dat tegenwoordig veel meer behelst dan simpel de financiële processen in kaart brengen. Immers: ICT of HRM spelen nu ook een belangrijke rol binnen organisaties. De AO kun je dus vergelijken met een goede blauwdruk van je organisatie.

AO en de PDCA-cyclus

Dan het tweede gedeelte van de term: IC of IB.

Er bestaat nog wel eens spraakverwarring over AO/IB en AO/IC en wordt vaak door elkaar gebruikt. Toch zit er een verschil tussen controleren (AO/IC) en beheersen (AO/IB:bekijk de praktijkcase van deze financieel dienstverlener over AO/IB). De interne controle is namelijk onderdeel van interne beheersingsmaatregelen. Een goed ingerichte AO/IB controleert dus niet alleen processen, maar beheerst ze ook en stuurt aan waar nodig. Om dit verder uit te leggen, gebruiken we het voorbeeld van de PDCA-cirkel van William Deming.

De Plan-Do-Check-Act cyclus is het bekendste voorbeeld van continue verbeteren. En wie processen kan beheersen, kan ze ook verbeteren. Wie alleen de processen controleert (voldoet het proces aan de gestelde eisen) doorloopt de cirkel maar voor driekwart, namelijk tot aan ‘Check’. Het proces is gecontroleerd, het voldoet aan de voorwaarden (of niet) en het wordt gerapporteerd aan het management.

Wie aan interne beheersing doet, doorloopt de gehele PDCA-cirkel. Er wordt dan ook daadwerkelijk gehandeld na aanleiding van de gevonden punten in het controleproces. Processen worden beheerst, er wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd.

En wat is dan een AO/IC handboek?

AO/IC wordt vaak in één adem genoemd met een handboek AO/IC of handboek AO/IB. Wat is dat precies?

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen de AO (administratieve organisatie) en een handboek AO/IC, waar veel vragen over bestaan. De AO is in wezen een beschrijving van de interne organisatie, door een financiële bril. Maar dit is niet hetzelfde als een handboek AO/IC.

Een AO/IC-handboek wordt gebruikt door de directie (of de afdeling planning en control in grotere organisaties) om processen te controleren. In handboeken AO/IC staat bijvoorbeeld beschreven hoe processen beoordeeld moeten worden, wat de daarbij te hanteren controle-checklists zijn, hoe steekproefcontroles verlopen en hoe rapporten hierover geschreven dienen te worden. Hiervoor wordt een handboek geschreven dat gebruikt wordt als leidraad dat ondersteuning biedt in het controleren van processen. De AO en het AO/IC-handboek zijn dus twee wezenlijk verschillende zaken.

Ben je benieuwd hoe je in Scienta aan de slag kunt met AO/IB en AO/IC? Maak dan een afspraak voor een persoonlijke rondleiding.

Vraag een online rondleiding aan
meer over kwaliteitsmanagement