Kwaliteit van zorg. Hoe breng én houd je die op peil? Scienta helpt zorgorganisaties verder. Sinds kort werken we samen met AEQT. Een uniek partnerschap voor zorgorganisaties. De voordelen? Drs. Hafida Talhaoui, kwaliteitsadviseur van AEQT, vertelt er meer over.

In de zorg is veel behoefte aan goed en duidelijk kwaliteitsmanagement, merkt Hafida: “De druk op zorgorganisaties is groot. Medewerkers hebben veel passie voor de zorg. Ze lopen ertegenaan dat ze moeten voldoen aan behoorlijk wat kwaliteitseisen in wet- en regelgeving. Ook hebben ze vaak beperkte middelen en er is een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel.”

Zicht en grip

Organisaties werken ook niet altijd eenduidig en vinden het lastig om zicht en grip te krijgen op risico’s en kansen te benutten. Hafida: “Medewerkers moeten van alles, het is niet altijd helder wat het doel is en hoe het uitgevoerd moet worden. Daardoor kunnen ze het gevoel hebben dat ze te weinig grip hebben op hun werk. Een veelvoorkomend probleem is dat documenten op verschillende plekken worden opgeslagen, waardoor verouderde documenten in omloop zijn. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. Daarbij wordt een kwaliteitsmanagementsysteem eerder gezien als last dan als een handig instrument.”

Werk aan de winkel dus! AEQT richt zich daarom heel duidelijk op de VVT-sector: verpleeghuizen en verpleegzorg thuis. De klanten zijn zowel startende zorgorganisaties als organisaties die een keurmerk willen behalen, zoals HKZ of ISO9001. Ook richt AEQT zich op zzp’ers in de zorg.

Lean & mean

Klanten krijgen Lean & mean kwaliteitssoftware zonder overbodige poespas. Het KMS bestaat uit vier domeinen, met daaronder subdomeinen. Zo is het voor iedereen glashelder hoe alle thema’s en documenten zich tot elkaar verhouden.

Hafida: “We koppelen het KMS aan de relevante kwaliteitseisen, zoals het Toezichtkader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en richtlijnen voor de zorgorganisatie. De organisatie maakt het systeem zelf eenvoudig op maat. Wij kunnen daarbij helpen. Daarna kunnen ze het systeem implementeren en verder ontwikkelen, bij groei of verandering.”

Continu proces

AEQT neemt de zorgorganisatie mee in het kwaliteitsdenken. Dit vanuit de visie dat je kwaliteit er niet even naast doet, maar dat het een integraal onderdeel is van de professionaliteit. Hafida:

“Kwaliteit is een continu proces. Met behulp van het IMWR-model kan invulling worden gegeven aan de meer mensgerichte aspecten die nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren. Daarom moet het kwaliteitsgerichte werken en handelen een vast onderdeel zijn van het werk van de medewerkers. Zo voelt iedereen zich betrokken bij kwaliteit en werk je daar als hele organisatie aan. Elke dag opnieuw.”

CONNAEQT

Hóe zorg je dat medewerkers zich betrokken voelen? Laat dat nou net de kracht zijn van Scienta! Hafida: “Scienta is een to-the-point systeem. Net als ons KMS gaat het uit van Plan Do Check Act (PDCA).

In Scienta kan je ons KMS daarom goed implementeren en onderhouden en verder ontwikkelen. Het social intranet verbindt de medewerkers, verbetert de interne communicatie en vergroot de betrokkenheid hierdoor kan er beter met én van elkaar geleerd worden.” Onze KMS systemen heten dan ook heel toepasselijk ConnAEQT.

Hafida is zo enthousiast over Scienta dat klanten een packagedeal krijgen. Wie kiest voor het KMS van AEQT, kiest automatisch ook voor Scienta. “Dat levert zorgorganisaties namelijk het meeste op.”

PDCA-model

Platform voor zzp’ers

Ook zzp’ers in de zorg hebben te maken met een hoop regels. Ze moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de specifieke eisen. Voor hen ontwikkelde Scienta één digitale interactieve omgeving: “Het is een digitaal KMS, een kennisbron én een platform voor kennisuitwisseling. Zzp’ers vinden er actuele informatie over relevante ontwikkelingen in het zorglandschap. Ook kunnen ze contact houden met elkaar en kennis delen. Met intercollegiale toetsingen vergroten zzp’ers hun deskundigheid.

Door te werken met ConnAEQT kunnen zzp’ers kunnen ze aantoonbaar maken dat ze voldoen aan de voor hen geldende kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld aan opdrachtgevers, intermediairs en de IGJ.

Blij met het partnerschap

Hafida is blij met het partnerschap met Scienta. “Wij leveren de content, Scienta het platform. We kennen elkaars aanbod inmiddels goed. We hebben een onboarding gehad bij Scienta en volgen regelmatig trainingen. Andersom kent Scienta ons KMS en onze diensten. We hebben veel contact en blijven zo op de hoogte van elkaars ontwikkelingen. Kiest een klant voor een maatwerktraject, dan maken we hem wegwijs in Scienta. En natuurlijk werken we ook zelf met Scienta, voor ons eigen KMS.”